DEN HELDER - Het is zover, na jarenlange inzet is de restauratie van zo’n honderd grafmonumenten met cultuurhistorische waarde klaar. De graftekens op het oudste gedeelte van de begraafplaats aan de Kerkhoflaan zijn hersteld. Het gaat om bijvoorbeeld het herstellen van scheuren en barsten, breuken en voegwerk, aanvullen van verdwenen kettingen, vast- of rechtzetten van tekstplaten, onkruid verwijderen en herstel van het groen. Door de restauratieaanpak blijft de oorspronkelijke sfeer van het oude gedeelte van de begraafplaats in stand en kunnen de graftekens weer voor honderd jaar mee.

Wethouder Peter de Vrij: “We hebben hier een prachtige historische en monumentale locatie, een van de oudste begraafplaatsen in Nederland zelfs. Waarbij belangrijke waarden voor de gemeenschap zijn behouden. Daar zijn we trots op! Een wandeling over deze opgeknapte, sfeervolle begraafplaats is een absolute aanrader. Het is een mooie aanvulling op de eerder gerealiseerde Gedenktuin.”

Stenen archief
Elk grafteken vertelt een verhaal. En wordt daardoor onderdeel van een stenen archief. Verhalen van bijvoorbeeld “commandeurs en kapiteins, kaagschoppers en loodsen, baljuws en postmeesters, strandvonders en bergers, opzichters bij dijkwerkers, en Kapiteins ter Zee”, zo schreef eerder Jan Bremer in zijn boekje ‘Oorkonden in steen’ uit 1992.

Jan Bremer gaf ooit de aanzet voor de aandacht die de graftekens verdienen. Daarna hebben de Helderse Historische Vereniging, de Stichting Historische Grafmonumenten, een aantal ambtenaren en wethouder Peter de Vrij, zich sterk gemaakt voor behoud en renovatie van de graftekens. De renovatie is uitgevoerd door natuursteenrestauratiebedrijf Sander van Rouwendaal.

Uitnodiging
Om samen stil te staan bij het mooie werk zijn belangstellende inwoners uitgenodigd op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan op 11 juli om 15.00 uur. Hier zullen cultuurhistoricus Anita van Breugel en wethouder Peter de Vrij u meenemen in de bijzonderheid van deze plek. In verband met de catering kan men zich tot uiterlijk 4 juli aanmelden bij mevrouw Jolanda Nuijens via email j.listelle@denhelder.nl .