DEN HELDER - Op 26 november 2020 start in Den Helder de cursus Politiek Actief. De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee hoopt de gemeente inwoners enthousiast te maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, als commissielid of als raadslid.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor hen is de cursus zeer geschikt.

Programma
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en zijn gepland op donderdag 26 november, donderdag 3 december, dinsdag 8 december, donderdag 10 december en maandag 14 december 2020 om 19:00 uur. Naast theoretische kennis, verbeteren deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. Daarnaast bezoeken de deelnemers een raadsvergadering.

Aanmelden
U kunt zich voor 2 november 2020 aanmelden voor deze cursus via de website van de gemeenteraad (http://gemeenteraad.denhelder.nl) of via tel.nr. 0223-678105. De cursus kan in totaal 3 keer worden aangeboden, waarbij wij rekening houden met de coronarichtlijnen en de daarop gebaseerde maatregelen. Er kunnen daarom steeds maximaal 10 personen deelnemen. Bij overschrijving van het maximum aantal wordt de cursus in het voorjaar nogmaals aangeboden. Bij teveel inschrijvingen vindt een selectie en een verdeling plaats op basis van uw motivatie. Er zijn aan de cursus geen kosten verbonden en is dus gratis!