DEN HELDER - Van 25 oktober tot half december 2021 is de brug afgesloten. In die periode vervangt aannemer Griekspoor diverse onderdelen van de brug. Na het afronden van de werkzaamheden kan de Van Kinsbergenbrug weer jaren mee. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers is inmiddels klaar voor gebruik. Deze is geopend van maandag tot en met vrijdag van 06.00 – 20.00 uur.


Historisch weetje

De Van Kinsbergenbrug werd in 1960/1961 gebouwd en is op 18 mei 1961 officieel in gebruik genomen. Over de naamgeving van de brug over de Koopvaardersbinnenhaven heeft Port of Den Helder twee brieven gevonden. Eén daarvan, gericht aan de toenmalige minister van Defensie, dateert van 18 augustus 1959. Daarin staat dat de gemeente Den Helder, Rijkswaterstaat en de Koninklijke Marine overleg hebben gehad over de naamgeving. Alle partijen gingen akkoord met de naam ‘Van Kinsbergenbrug’. Deze naam is gekozen omdat de activiteiten van Jonkheer luitenant-admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen in de 18e eeuw hebben bijgedragen tot de aanleg van de haven Het Nieuwe Diep.