DEN HELDER - Heeft u ideeën om de lokale sport te versterken en de maatschappelijke kracht ervan te vergroten? Aarzel dan niet om ze door te geven aan onze sportformateur Jan Janssens. Hij denkt dat er nog wel meer ideeën leven onder de Helderse inwoners dan tot nu toe naar voren is gebracht. Dus kom maar op!

Afgelopen periode is overlegd met verschillende organisaties en instellingen en naar hún ideeën gevraagd. Dat leverde al een flink aantal suggesties op. Toch denkt sportformateur Jan Jansen dat er meer te halen valt. Daarom ook deze oproep aan u: de bewoners die niet georganiseerd zijn in een club of organisatie en daar hun stem kunnen laten horen. Heeft u zo’n idee? Laat het dan weten via sportformateur@sportakkoord-denhelder.nl. En wie liever een afspraak wil maken kan dat ook via dit mailadres doen. Dinsdag 20 augustus is Jan Janssens in Den Helder en beschikbaar voor persoonlijke gesprekken. Dit geldt ook voor verenigingen en organisaties die niet aanwezig konden zijn op de startbijeenkomst of die behoefte hebben aan een extra gesprek.

Een greep uit de ideeën
Ter inspiratie hieronder een paar voorbeelden die al genoemd zijn:Een gezamenlijke scheidsrechterscursus voor alle clubs, verschillende 'daily mile' routes in de wijken, zwemles voor westerse en migrantenvrouwen, een scootmobielroute met sport- en spelelementen, sportieve hangplekken voor tieners, gezamenlijke aanschaf sportmaterialen door clubs, een overkoepelend sportabonnement.

Sportakkoord
Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en bedrijfsleven. Het legt vast wie met elkaar samenwerken, welke nieuwe initiatieven worden genomen en welke bestaande activiteiten worden versterkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Meer informatie leest u op www.sportakkoord-denhelder.nl