DEN HELDER - Vrijdag 13 juli verhuist een deel van de ambtenaren, het college van burgemeester en wethouders en de griffie van de Drs. F. Bijlweg naar de Verkeerstorenweg 3 in Den Helder. Voor de inwoners van de stad verandert er niets. Het Klantcontactcentrum blijft namelijk gevestigd aan de Drs. F. Bijlweg 20.

Bij het Klantcontactcentrum kunnen inwoners terecht voor onder andere het aanvragen van een paspoort of rijbewijs of een geboorteaangifte doen. De afdeling blijven werken op afspraak.

Het Sociaal Domein blijft gehuisvest aan de Drs. F. Bijlweg 2. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur. En telefonisch bereikbaar via het nummer 14 0223.

Voor afspraken met het college van burgemeester en wethouders kunt u contact opnemen met Bureau Kabinet via telefoonnummer: 14 0223 of via het e-mailadres: kabinet@denhelder.nl.