DEN HELDER - De gemeente staat achter de plannen van coffeeshop Aktama om te verhuizen van de Koningstraat naar de Industrieweg in Den Helder. De coffeeshopeigenaar vraagt binnenkort een vergunning aan. Toch kan de verhuizing niet rekenen op unanieme steun: veertig bedrijven van industrieterrein Westoever hebben de petitie tegen de verhuizing getekend.

Al jaren worden de coffeeshops in Den Helder gestimuleerd om een andere locatie te zoeken. Op de Koningstraat geven de zaken te veel overlast, oordeelde de gemeente eerder. De bedrijven moeten zelf op zoek, maar dat is nog niet zo simpel. Er zijn strenge criteria, waaronder een minimale afstand van 350 meter tot scholen.

Bovendien zitten buurtbewoners niet te wachten op een coffeeshop in hun achtertuin. Zo ging eerder de verhuizing van een van de coffeeshops naar de Zuidstraat niet door, nadat inwoners van de Visbuurt massaal in opstand kwamen. Coffeeshop Tops wilde naar het Koningsplein, maar ook die kreeg te maken met verzet. Nu omdat vlakbij die locatie een pand van het Leger des Heils zit en de buurt daardoor vreesde te maken te krijgen met overlast.

Niet veel mis
Met de Industrieweg is volgens de gemeente niet veel mis. "De locatie voldoet aan de gestelde criteria en ligt niet te midden van een woonomgeving ligt." De omliggende bedrijven zijn het er niet mee eens. Zij zijn bang dat de verkeersveiligheid zal verslechteren, vooral als er drugsgebruikers onder invloed wegrijden bij de coffeeshop.

De coffeeshopeigenaar zegt te overwegen alleen een verkooppunt van het gebouw te maken, zoals de omgeving voorstelt. Aan het pand zal, behalve de naam, niet te zien zijn dat er een coffeeshop zit. Verder kijkt de gemeente of 'met verkeersdrempels of andere verkeersmaatregelen de verkeerssituatie kan worden verbeterd'.

Als de vergunningsaanvraag is ingediend, is de bezwaarperiode tegelijkertijd ook geopend. Die duurt zes weken.