DEN HELDER - Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het Loopuytpark is vastgesteld. Het is een belangrijke mijlpaal op weg naar de uitvoering. Komende zomerperiode vindt verdere voorbereiding en uitwerking plaats. Dit najaar kan de schop de grond in!

Een veelzijdig en aantrekkelijk park
In het vastgestelde ontwerp hebben alle belangrijke functies een plek gekregen. Alles is en blijft mogelijk op het Loopuytpark: of het nu gaat om wonen, winkelen, eten en drinken, een evenement, een bezoek brengen aan de huisarts, tandarts of een therapeut, of om er gewoonweg aangenaam te verblijven. Zo komt de veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van het Loopuytpark helemaal tot zijn recht.

Kort en lang parkeren gescheiden
Met de herinrichting wijzigt de huidige parkeersituatie. Overdag geldt straks in het hele park zogenaamde blauwe zone voor kort parkeren. Hiervoor is nog wel een aparte procedure nodig. In totaal komen op het Loopuytpark 36 parkeerplaatsen. Voor wie langer wil parkeren komt er op loopafstand een parkeerplaats op het grasveld ten westen van winkelcentrum De Riepel.

Van initiatief tot ontwerp
In 2018 is het initiatief tot herinrichting van het Loopuytpark gestart door enkele betrokken ondernemers, de Bewonersvereniging Julianadorp en een bewoner uit Julianadorp. Een klankbordgroep stelde samen met West8 verschillende varianten op. Vervolgens droeg in november 2019 de gemeenteraad het college op om het initiatief verder te faciliteren en tot realisatie over te gaan. Samen met de belanghebbende zorgverleners, ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren en organisatoren van evenementen zijn de plannen verder uitgewerkt tot het huidige gedragen ontwerp.

Wethouder Kees Visser over de aanpak en het plan: “Wij zijn echt enorm blij dat we samen met alle belanghebbenden dit prachtige plan handen en voeten hebben kunnen geven. Onze waardering voor de initiatiefnemers! Wat blijkt is wel dat we samen veel kunnen bereiken. Het gaat bij dit soort herinrichtingen met verschillende belangen om luisteren, aanpassen en begrip voor elkaar. Julianadorpers krijgen straks echt een plaatje van een Loopuytpark waar ze met recht trots op mogen zijn.”

Meer informatie
Op www.denhelder.nl/Loopuytpark is het definitieve ontwerp en de locatie van het lang parkeren te bekijken. Tot en met de uitvoering worden op de website actuele ontwikkelingen gemeld.