DEN HELDER - De provincie Noord-Holland voert in april en mei herstelwerkzaamheden uit aan de Koopvaardersschutsluis. De wanden van de sluis worden sneller dan verwacht aangetast door een bacterie. Daarom treft de provincie tijdelijke maatregelen.

Koopvaardersschutsluis
De sluis wordt voorafgaand aan de werkzaamheden eerst geïnspecteerd. Duikers kijken van 15 tot 18 april 2019 's nachts tussen 21.00 en 7.00 uur naar de stalen damwanden. Op basis van dit onderzoek wordt een inschatting gemaakt hoeveel tijd de herstelwerkzaamheden gaan kosten. In de nachten van 6 tot 10 mei, 13 tot 17 mei én 20 tot 24 mei voert de provincie tussen 21.00 en 7.00 uur extra meet- en herstelwerkzaamheden uit.

Werkzaamheden overdag
De provincie doet van 6 tot 11 mei en van 13 tot en met 17 mei overdag metingen bij de sluis. Deze werkzaamheden kunnen alleen bij daglicht worden uitgevoerd. De metingen vinden op werkdagen plaats tussen 7.00 en 9.00 uur, 10.00 en 11.30 uur, 12.30 en 14.00 en 15.00 en 17.00 uur. Tussen de metingen is er gelegenheid om de sluis te schutten.

Hinder
Om hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken vinden de duik- en herstelwerkzaamheden vooral ’s avonds en ’s nachts plaats. Indien nodig kan er op aanvraag worden geschut. Dit moet minimaal 1,5 uur voor aankomst worden aangevraagd via VHF 22 of (0223) 61 32 92.