DEN HELDER - Den Helder krijgt een Marinecampus. Die ontwikkeling staat in de komende jaren voor de deur aan de noordoostkant van Willemsoord. Dankzij dit plan komen Den Helder en de Koninklijke Marine dichter bij elkaar. Zo wordt de marine nog meer een levend onderdeel van de stad. Hiermee keert de historie terug op Willemsoord.

Uitbreiding Marinemuseum
De directe aanleiding voor de Marinecampus is de gewenste uitbreiding van het Marinemuseum. De uitbreiding geldt zowel voor de oppervlakte als voor het aantal bezoekers. In het nieuwe Marinemuseum komen mensen alles te weten over Willemsoord en de Nederlandse marine: van Den Helder als Gibraltar van het Noorden tot en met het verplaatsen van de werf naar de Nieuwe Haven.

Maar er gaat nog meer gebeuren: onder meer de vernieuwing van het legeringsgebouw Neptunus voor adelborsten, het verplaatsen en moderniseren van gebouw Medemblik, herbestemming van Het Paleis en de voltooiing van het historische Schuine Pad. Ook komt er een groene buitenruimte (‘green’) rondom de gebouwen, waardoor Willemsoord een veel groener karakter krijgt. Daarnaast vormt het complete gebied straks veel meer een geheel.

Positieve veranderingen
Voor wethouder Heleen Keur en directeur Ferdinand Vreugdenhil van ontwikkelingsmaatschappij Zeestad gaat het niet alleen om de ontwikkeling van het gebied. Ze zien het als onderdeel van de positieve veranderingen in Den Helder. Neem bijvoorbeeld ook de bekroning van bibliotheek School 7 tot beste bieb van de wereld.

Ferdinand Vreugdenhil: ‘Door de ontwikkeling van het plan Willemsoord Noord verbinden we het Koninklijk Instituut Marine en het Marinemuseum meer met de stad. Dat biedt kansen om het imago van de Koninklijke Marine als belangrijk onderdeel van de krijgsmacht te versterken, als belangrijke werkgever en opleider. Den Helder en de regio profiteren van deze duidelijke aanwezigheid van de marine.’ Daarnaast draagt het ook bij aan het imago van Den Helder: een stoere en energieke stad.

Wethouder Keur noemt de Marinecampus daarbij een kans om Willemsoord compleet te maken. ‘Het verstevigt de verbinding tussen stad en de marine, en zorgt er zo voor dat het stadshart nog levendiger wordt. Met deze ontwikkeling zijn we ons goud aan het oppoetsen.’

Deelnemende partijen
Diverse partijen als de Koninklijke Marine, Stichting Defensiemusea, Koninklijk Instituut Marine en de gemeente Den Helder hebben besloten om samen de schouders onder het plan te zetten. De verkenning gebeurt door Ontwikkelmaatschappij Zeestad. West 8 Urban Design & Landscape Architecture heeft het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt.

Duurzaam ontwikkelen
De gebiedsontwikkeling moet zo duurzaam mogelijk worden. Dat gaat onder meer om isolatie van gebouwen, maar ook duurzame energie. De berekeningen zijn dat de jaarlijkse CO2-uitstoot verlaagd kan worden met 20 ton, waarbij 1 ton CO2 gelijk staat aan zeven retourvluchten tussen Amsterdam en Parijs.

Cultureel erfgoed
De ontwikkeling draagt bij aan het behoud van cultureel erfgoed. Het Rijksmonument wordt groener en daarmee teruggebracht in de oude staat. Ook het opknappen van het erfgoed leidt tot meer uitgaven en werkgelegenheid in de toeristische sector. Het wordt daarbij voor inwoners een leefomgeving om trots op te zijn. Ze wonen in een stoere, energieke en maritieme stad. In het hoofdkwartier van de marine. De stad van de Marinecampus aan het Marsdiep.