DEN HELDER - Toezichthouders van de gemeente en de politie hebben onlangs horeca in de binnenstad en Nieuw Den Helder gecontroleerd. Verschillende zaken hadden alles op orde, bij enkele was er geen leidinggevende aanwezig en bij een onderneming ontbrak een vergunning. Verder heeft een toezichthouder geconstateerd dat een ondernemer ‘onder invloed’ achter de bar stond.


De controles zijn aan het begin van de avond gehouden. Het doel was na te gaan of ondernemers de benodigde vergunningen hadden en of zij de voorwaarden naleefden. Burgemeester De Boer: Het is goed dat we deze controles houden. We kunnen het gesprek aangaan, vertellen wat er goed gaat en aangeven waarop moet worden gelet. De controles leiden ook tot kwaliteitsverbetering, wat uiteindelijk goed is voor zowel ondernemers, personeel als bezoekers.

Vervolg

De horeca waar de toezichthouders een overtreding hebben geconstateerd, krijgen een brief van de gemeente. Dat betekent niet dat zij meteen dicht moeten. De ondernemer die nog geen vergunning had, heeft de alcoholverkoop gestaakt en een vergunning aangevraagd. De zaken waar geen leidinggevende aanwezig was, krijgen een waarschuwing. De sanctie voor de ondernemer onder invloed is in beraad.