DEN HELDER - Het Instituut voor natuureducatie (IVN) heeft Den Helder geselecteerd als Tiny Forest partnergemeente van 2019! Dit betekent dat we nog dit jaar de eerste van vier te realiseren minibosjes aanplanten. Deze komt in het centrum, grenzend aan de Fresiastraat en het Linie College. De andere drie Tiny Forests volgen in 2020/ 2021.

Een Tiny Forest is een inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos is een prettige plek voor dieren en mensen en zorgt bovendien voor verkoeling, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Ook is het een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Tegelijk bieden ze een groene natuurplek voor buurtbewoners en kinderen.

Wethouder Peter de Vrij: “Natuurlijk ben ik enorm blij met deze toekenning. Zo’n minibos in je buurt heeft allerlei voordelen voor dier én mens. Het mooie is ook dat IVN nadrukkelijk als voorwaarde heeft gesteld dat er samengewerkt moet worden met scholen of een educatieve instelling. Jonge kinderen kunnen helpen bij de aanplant en het onderhoud van de minibosjes. Zo leren ze op een praktische manier over onze natuur. We krijgen wel speciale Helderse bosjes die bestand zijn tegen ons zoute kustklimaat. Het is dus niet zo maar een extra bosje in de buurt!”

Elke wijk een eigen minibosje
In totaal komen er vier Tiny Forests. Alleen van de eerste is de locatie al bekend (centrum grenzend aan Fresiastraat / Linie College). De andere drie komen in Julianadorp, De Schooten en Nieuw Den Helder. Samen met onder andere het IVN bekijken we later dit jaar waar in deze drie wijken de minibosjes het beste kunnen worden aangeplant.

Subsidie
De aanplant van een Tiny Forest kost ongeveer € 18.000. De helft daarvan wordt gesubsidieerd door het IVN Natuureducatie. De gemeente Den Helder en Woningstichting betalen de andere helft gezamenlijk. De financiering vindt plaats vanuit het Convenant Wijkaanpak Plus. Naast Woningstichting is ook de Helderse Vallei betrokken bij dit project. Per minibosje gaan we op zoek naar verschillende partners (bijvoorbeeld scholen, bewonersverenigingen). Samen met deze betrokkenen willen we de aanpak en het beheer aanpakken.