DEN HELDER - De gemeente Den Helder heeft een inclusief stembureau tijdens de verkiezing voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni 2024. Op de stemlocatie ’s Heeren Loo, bij woonzorgpark Noorderhaven in Julianadorp, helpen mensen met een (licht) verstandelijke beperking als vrijwilliger. “Zo krijgen zij de kans om mee te draaien als stembureaulid”, zegt wethouder Tessa Augustijn. “Een inclusief stembureau draagt bij aan een inclusieve samenleving.”


De gemeente Den Helder neemt deel aan het project ‘Inclusieve stembureaus’ van de Stichting Prokkel. Stemgerechtigden worden begeleid door stembureauleden van de gemeente en door Kevin en Merel. Kevin is cliënt van 's Heeren Loo en voorzitter van de cliëntenraad en Merel werkt als assistent zorgbemiddeling. Samen vormen zij een zogenaamd prokkelduo, een duo dat bestaat uit een vrijwilliger met en een vrijwilliger zonder verstandelijke beperking.

Stemlocaties voor mensen met visuele beperking

De gemeente Den Helder heeft ook aandacht voor de toegankelijkheid van de stemlocaties voor mensen met een visuele beperking. Bij vier stembureaus zijn kandidatenlijsten in braille aanwezig. Daarnaast kan men op twee locaties gebruik maken van een stemmal. Dat is een hulpmiddel waarmee mensen met een visuele beperking zelfstandig en met behoud van het stemgeheim kunnen stemmen. De stemmal is een speciale plaat met gaten die over het stembiljet wordt gelegd door een stembureaulid. De bijbehorende soundbox met koptelefoon vertelt de blinde of slechtziende kiezer welke partijen en kandidaten op de lijst staan en welk nummer daarbij hoort. Kijk op www.denhelder.nl/verkiezingen voor een overzicht van de stemlocaties.

Gelijke kansen

Wethouder Tessa Augustijn vindt een inclusieve samenleving ontzettend belangrijk. “Iedereen verdient gelijke kansen om volledig deel te nemen aan de maatschappij. Ik ben ervan overtuigd dat initiatieven zoals deze van groot belang zijn. We vinden het ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen stemmen. Een inclusief stembureau verlaagt de drempel om te gaan stemmen.”

Stemlocatie Noorderhaven

Strategisch beleidsadviseur bij ’s Heeren Loo Miriam Steegers spande zich in om een inclusief stembureau naar Noorderhaven te halen. “Daarmee betrekken we mensen met een verstandelijke beperking bij het democratisch proces, verlagen we de drempel voor hen om te stemmen én verbreden de blik van mensen in de omgeving.” Het stembureau op het terrein van Noorderhaven is gevestigd in gebouw Het Blok, Eikenhout 310 in Julianadorp.