DEN HELDER - 15 augustus 1945 kwam er met de overgave van Japan officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Op deze dag herdenken we álle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan. In Den Helder staan we hier jaarlijks bij stil bij het monument ‘Voor hen die vielen’ aan De Vijfsprong.


De Stichting 15 augustus Herdenking Den Helder organiseert sinds 1993 deze herdenking. Het thema dit jaar is ‘Hoe vrij zijn wij’. Belangstellenden zijn - uiteraard rekening houdend met de coronaregels - van harte welkom om de herdenking bij te wonen. De ontvangst is om 10.00 uur in hotel Wienerhof. De plechtigheid is van 11.00 tot 12.00 uur. Burgemeester Jan der Boer en Carel Vincent van der Graaff (leerkracht basisschool de Windwijzer) houden een toespraak. Ook worden er kransen gelegd.

Vlag uithangen

In de algemene vlaginstructie van de overheid is bepaald dat er op 15 augustus officieel uitgebreid gevlagd wordt vanaf overheidsgebouwen. Om zo het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog te vieren. Ook de gemeente Den Helder volgt deze vlaginstructie en hangt de Nederlandse vlag, zonder wimpel, in de top uit. Wij nodigen onze inwoners uit om de vlag ook in de top te hangen. Maar let op! Aan omwonenden van De Vijfsprong is het verzoek om de vlag wél halfstok te hijsen en deze vanaf 12.00 uur in top te hijsen.

Verkeersomleiding

Tijdens de herdenking wordt het verkeer op de toegangswegen naar rotonde De Vijfsprong tegengehouden of omgeleid. Dat gebeurt tussen 10.30 uur en 12.00 uur. Dit geldt ook voor de bussen van Connexxion. Het gaat om de Middenweg (ter hoogte van de Pasteurstraat en ter hoogte van het voormalig postkantoor), de Javastraat (vanaf de Van Galenstraat) en de Polderweg (ter hoogte van de Hertzogstraat). Hier komen hekken en houden verkeersregelaars toezicht.

Hulpverleningsvoertuigen op weg naar een noodgeval mogen wel passeren.

Herdenkingssymbool Melati

De Melati, de Indische jasmijn, is een witte bloem en het herdenkingssymbool van de 15 augustus herdenking. Witte bloemen staan voor onschuld en puurheid, maar ook voor verdriet en gemis.

Als teken van respect, betrokkenheid en medeleven wordt op 15 augustus de Melati-speld gedragen. Wilt u ook in het bezit komen van de Melati-speld en zo uw verbondenheid met de 15 augustus herdenking tonen? De speld kan besteld worden bij de Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 in Den Haag via www.15augustus1945.nl


Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van de 15 augustus Herdenking Den Helder, mevrouw W. Postma-Reindorp via w.postma-reindorp@quicknet.nl