DEN HELDER - Dinsdag 13 februari 2024 bent u van harte welkom op een informatieavond over het plan een herdenkingsbos in Den Helder te realiseren. In een herdenkingsbos kunnen nabestaanden een boom planten ter nagedachtenis aan een overleden dierbare. De informatieavond vindt plaats in de raadzaal in het Stadhuis en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).


Op de bijeenkomst krijgt u meer te horen over het plan, dat is ontwikkeld omdat de gemeenteraad daar in mei 2021 in een motie om heeft gevraagd. We leggen uit wat het voorstel precies inhoudt en wat de voorwaarden zijn. Zo moet de nog op te richten Stichting Herdenkingsbos Den Helder de dagelijkse gang van zaken gaan regelen. Denk daarbij aan het contact met geïnteresseerden en het verwerken van de aanvragen van bomen. Ook is de stichting verantwoordelijk voor het planten van de bomen en het onderhoud van het terrein. Wij maken hierover afspraken met de stichting en geven advies over de inrichting.

Ongebruikt sportveld

De plek die we op het oog hebben voor het herdenkingsbos is het huidige ongebruikte veld op sportpark de Linie. Het stuk grond ligt tussen de begraafplaats en de sportvelden in. Over de globale inrichting is al nagedacht. Op het terrein worden wandelpaden aangelegd en bij de ingang aan de Huisduinerweg komt een voetgangersbrug. In totaal is plaats voor ongeveer 170 bomen. Het idee is dat bij ieder groepje bomen een bord met de namen van de overledenen komt.

Bos vol herinneringen

Het planten van de bomen kan plaatsvinden in de periode november tot en met maart en afhankelijk van de aanmeldingen met 25 tot 30 bomen per keer. Uiteindelijk ontstaat zo een prachtig bos vol herinneringen, waar het goed toeven is. Voor de bomen zullen kosten in rekening worden gebracht en ook voor het onderhoud ervan. De hoogte van het bedrag is nog niet vastgesteld.

Vrijwilligers gezocht

Er hebben zich al mensen aangemeld die in het bestuur van de Stichting Herdenkingsbos Den Helder plaats willen nemen. Maar om alles te kunnen realiseren zijn ook andere vrijwilligers nodig. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over het herdenkingsbos? Kom dan naar de informatieavond. U kunt ook contact opnemen met een van de initiatiefnemers: Maja de Jong, telefoonnummer 0223-668848 of e-mail herdenkingsbosdh@gmail.com.