DEN HELDER - Informateur Kees Boelema Robertus heeft vandaag zijn advies aangeboden aan de fractievoorzitter van Beter voor Den Helder. Met het aanbieden van het advies heeft de informateur zijn opdracht afgerond.


Kees Boelema Robertus is op 19 april jl. gestart met het informatieproces. Zijn opdracht was om door middel van een transparant proces met alle partijen op basis van programma’s en goede verstandhouding tot een zo breed als mogelijke werkbare meerderheid te komen.

Er zijn gespreksrondes gevoerd met alle politieke partijen.