DEN HELDER - De N250 wordt aangepast voor een betere bereikbaarheid van de (veer)haven en het centrum van Den Helder. Dit betekent dat de doorstroming op de Weststraat, Zuidstraat en Binnenhaven (samen de N250) gaat verbeteren. Tijdens een inloop-informatiebijeenkomst op woensdag 15 mei 2019 zijn omwonenden van harte welkom om zich te informeren over deze plannen die men op korte termijn wil uitvoeren.


De plannen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de buurgemeenten en de provincie Noord-Holland. De geplande maatregelen zijn:

- het aanpassen en vervangen van de stoplichten op de drie kruispunten op de N250 door intelligente verkeerslichten die rekening houden met de drukte;

- het niet toestaan van rechts-afslaand verkeer vanaf de Van Kinsbergenbrug; daardoor verkort de wachttijd voor het verkeerslicht;

- het stimuleren van de bezorging van pakketten en goederen langs de N250 op minder drukke momenten van verkeer van en naar de (veer)haven.


Wilt u meer weten?
Kom dan woensdagavond 15 mei naar de inloopbijeenkomst, tussen 19.00 en 20.30 uur in restaurant Stoom van theater De Kampanje.
Verkeerswethouder Heleen Keur houdt om 19.30 uur een kort welkomstwoord.