DEN HELDER - Vanaf dinsdag 4 juni is er spreekuur in de Maranathakerk. Gemeente en verschillende maatschappelijke partners organiseren samen het inloopspreekuur voor inwoners van de Visbuurt. Met het spreekuur halen we vraagstukken op, weten we waar zorgmijders zijn en welke overlast er speelt in de Visbuurt. Met behulp van deze input vergroten we samen de leefbaarheid in de Visbuurt. Door samenwerking tussen gemeente en diverse partners wordt meer maatwerk mogelijk. Het spreekuur kan zonder afspraak iedere dinsdag worden bezocht van 10 uur tot 12 uur. Koffie en thee staan klaar.

Inwoners kunnen op het spreekuur terecht met diverse en uiteenlopende vragen. Zoals: heeft u een hulpvraag en komt u er zelf niet meer uit? Maakt u zich zorgen om uw buren? Maakt uw gezondheid het lastig in uw huis te blijven wonen? Ervaart u overlast en weet u niet waar of bij wie u dit kan melden? Is uw kind verslaafd aan de computer? Heeft u moeite met het betalen van uw vaste lasten? Is uw administratie niet op orde? Bent u eenzaam? Of wilt u gewoon een praatje maken? Inwoners vinden hier een luisterend oor.

Professionals
Er zijn ten minste drie professionals aanwezig. De samenstelling is wekelijks wisselend. Het is altijd mogelijk om een afspraak met de juiste professional te maken. Aan het spreekuur doen medewerkers mee van de wijkverpleging de Omring, Humanitas (o.a. financiële administratie), Stichting MEE & de Wering (opbouwwerk en informatiewinkel), de wijkagent, ervaringsdeskundige RCO De Hoofdzaak, Vangnet en Advies, Leger des Heils, team Zorg en de wijkconciërge. In de Maranathakerk is een aparte ruimte voor vertrouwelijke gesprekken, privacy is immers belangrijk.

Het spreekuur is een vervulling van de wens die naar voren kwam uit gesprekken met bewoners over gebiedsgerichte aanpak.

Prijsvraag voor geschikte naam inloopspreekuur
Inwoners uit de Visbuurt wordt gevraagd een passende naam te bedenken voor het spreekuur. De beste inzending wordt beloond met een diner voor twee. Inzenden kan tot 27 juni met een mail naar e.van.der.plaat@denhelder.nl.

Het inloopspreekuur is open op elke dinsdag in de Maranathakerk, Vijzelstraat 73 in Den Helder, van 10 tot 12 uur. Tijdens de Visbuurtweek zal er geen spreekuur zijn.