DEN HELDER - In de gemeente Den Helder kunnen inwoners met een uitkering nu veel zaken online regelen. Zo kunnen ze uitkeringsspecificaties, jaaropgaven, opgebouwd vakantiegeld en betalingen digitaal inzien. Ook kunnen zij wijzigingen in hun persoonlijke situatie online doorgeven. Dat kan allemaal met het nieuwe programma Mijn Inkomen.

Pieter Kos, wethouder participatie: “Dit is een grote stap vooruit, zowel voor de inwoners als voor de gemeente. Eerder kregen inwoners bijvoorbeeld eenmalig en op vaste momenten in het jaar hun jaaropgave en uitkeringsspecificaties per post. Vanaf nu kunnen zij altijd, wanneer het hen het beste uitkomt, online gegevens raadplegen. Als ze een jaaropgave kwijt zijn of een kopie van een specificatie nodig hebben, hoeven zij die niet meer bij de gemeente op te vragen. Voor de gemeente betekent dit een grote vermindering van de administratieve lasten omdat er geen uitkeringsspecificaties en jaaropgaven meer geprint en verstuurd worden.”

De overstap van papier naar digitaal is uiteraard niet voor iedereen even makkelijk. Sommige inwoners kunnen minder goed om gaan met de computer en internet. Die inwoners kunnen hun vragen stellen aan Mee&de Wering en natuurlijk aan Team Participatie van de gemeente.

Verbeterslag
De gemeente Den Helder is bezig de informatievoorziening in het Sociaal Domein te verbeteren. Het doel is meer gemak voor de inwoner, meer efficiëntie voor de organisatie en papierbesparing waarbij er zorgvuldig wordt omgegaan met (persoons)gegevens.

Door digitaal te werken zijn er minder fysieke bezoeken nodig, waardoor er minder kans op besmetting is met COVID-19. Zo kunnen we onze dienstverlening op een verantwoorde manier blijven uitvoeren.

Hulp
Inwoners met een uitkering ontvangen een brief over Mijn Inkomen. Om hen wegwijs te maken staat op de website www.denhelder.nl/mijninkomen een filmpje, een uitgebreide handleiding en een lijst van de meest gestelde vragen met antwoorden. Lukt het niet om in te loggen dan kan gebeld worden naar Team Participatie via telefoonnummer 14 0223.