DEN HELDER - Ze hebben er best even op moeten wachten: de bewoners van de Jacob van Heemskerckstraat. Maar na een jaar is het resultaat eindelijk daar. De renovatie van deze straat is een feit! Het asfalt is aangebracht, de lichtmasten staan en de bestrating ligt er strak in. Na de winter volgt nog de beplanting.


Bewoners dachten mee

Bijna twee jaar geleden zagen bewoners de eerste ontwerpen. Daarover konden ze meedenken. Vernieuwing van riolering, verharding, verlichting en groen waren een gegeven. Maar hoe, welke en waar? Welke voorkeuren hadden de bewoners? Wat wilde de meerderheid per sé niet en wat wel? Uiteindelijk is gekozen voor een ontwerp dat wordt gedragen door de meeste bewoners van de Jacob van Heemskerckstraat.

Aangepast aan klimaat

Natuurlijk is aan de verandering van het klimaat gedacht: het hemelwater van piekbuien kan door voegen in de verharding gemakkelijk wegstromen. Daarnaast zijn de regenpijpen van de woningen afgekoppeld van het vuilwater riool. Daarvoor is nu een aparte afvoer aangelegd. Regenwater gaat nu rechtstreeks naar het oppervlaktewater in de buurt. Parkeren gebeurt op parkeervakken met waterdoorlatende voegen.

Meer grote projecten

Naast de Jacob van Heemskerckstraat zijn we nu bezig met diverse andere projecten. Zo pakken we momenteel de Schout en Schepenenbuurt en Kruiszwin grondig aan. Daarnaast werkt aannemingsbedrijf J.J. Meijer aan de openbare ruimte in Huisduinen. In de Ooievaarstraat legt firma Gebroeders Min een riool aan om overtollig regenwater af te voeren. En in het Julianadorper Loopuytpark is aannemer J. Winder druk met de renovatie van dit centrumgebied. Komende zomer ligt dit er weer piekfijn bij.