DEN HELDER - Joan Baker (9), Vince Couwenberg (14) en Yulian Bolster (15) worden woensdag 20 november in het zonnetje gezet omdat zij een voorbeeld zijn voor alle kinderen uit Den Helder. Zij ontvangen uit handen van burgemeester Jeroen Nobel het Helderse jeugdlintje. Dat gebeurt ter gelegenheid van de Internationale dag van de rechten van het Kind.

Joan Baker krijgt de onderscheiding vanwege haar initiatief en inzet voor de buurtcamping in Den Helder. Ze kende zo’n camping uit Amsterdam, waar ze vroeger woonde. Toen haar moeder haar vroeg wat ze deze zomer zou willen doen was haar antwoord “ik wil graag naar een buurtcamping, maar dan wel naar een in Den Helder”. Zij heeft er mede voor gezorgd dat die er kwam. Haar moeder nam de organisatie op zich; 40 vrijwilligers wilden meewerken, net als Helderse bedrijven en ondernemingen. Zelf ging ze ook hard aan het werk. Door te collecteren voor het Oranjefonds (de buurtcamping kreeg een gedeelte van de opbrengst). Door spullen voor de bingo te verzamelen, activiteiten te bedenken voor het programma en door veel anderen over de buurtcamping te vertellen. Afgelopen zomer was de eerste buurtcamping van Den Helder een feit. En een groot succes: zo’n 150 mensen met een klein budget hebben mede dankzij Joan een heel fijne week gehad.

Saai wordt gezellig
Vince Couwenberg en Yulian Bolster komen regelmatig langs bij de oudere bewoners van de Ceramstraat. Zomaar, voor de gezelligheid, of om te helpen met kleine klusjes. Als ze er niet uitkomen met de computer of telefoon, bijvoorbeeld. Of om de tuin aan te harken. Zij maken een saaie zondag voor de ouderen in de straat gezellig. Die waarderen hun inzet heel erg en kijken daardoor uit naar hun komst. De twee pubers zijn hierdoor een voorbeeld voor andere jongeren in Den Helder. Het jeugdlintje is een blijk van waardering voor jongeren die zich bijzonder verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor de Helderse samenleving. Vierenvijftig Helderse jongeren mochten eerder zo’n lintje ontvangen.