DEN HELDER - Tweeëntwintig keer is de titel Jutter van het Jaar al uitgereikt. Wie is volgens u de volgende Jutter van het jaar? Wie doet goed voor de stad, de buurt en zijn of haar medemens? Tot vrijdag 24 november 2023 kunt u uw favoriete ‘Jutter’ aandragen voor de titel Jutter van het Jaar 2023.


Kandidaten worden vergeleken op hun bijdrage aan de stad. Wat doen zij om onze gemeente mooier, leefbaarder en socialer te maken? Zijn zij een voorbeeld voor anderen? Inspireren hun verhalen om anderen aan te sporen zich ook voor de stad in te zetten?

Nomineren

Heeft u iemand op het oog die voor de titel in aanmerking komt? Draag hem of haar dan voor! In het voorstel moet duidelijk worden op welke manier de kandidaat zich het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt en waarom dit van betekenis was.

  1. Nomineer uiterlijk vrijdag 24 november 2023 uw favoriete kandidaat.
  2. Gebruik hiervoor het Voordrachtsformulier Jutter van het Jaar 2023 (pdf).
  3. Stuur het volledig ingevulde formulier op naar e-mailadres l.hart@denhelder.nl of per post naar:
    Bureau Kabinet
    Gemeente Den Helder
    Postbus 36, 1780 AA Den Helder

U kunt het formulier ook opvragen bij het Bureau Kabinet via mobiel nummer 06 50 08 60 95 of e-mail l.hart@denhelder.nl.

Bekendmaking winnaar

Uit de voorgedragen kandidaten kiest een jury de winnaar. Deze wordt op maandag 8 januari 2024, tijdens de nieuwjaarsreceptie, door burgemeester Jan de Boer bekendgemaakt.