DEN HELDER - In november 2020 kozen de leerlingen van groep zeven uit vijftien kandidaten de allereerste Helderse kinderburgemeester: Lotte Mollema. De overige veertien kandidaten vormen een groep kinderambassadeurs en vergaderen over zaken die zij voor de kinderen van onze gemeente belangrijk vinden. Maandag 28 maart gingen zij hierover in gesprek met wethouder Jeugd, Peter de Vrij. Het was een open en prettig gesprek waarin de kinderen en de wethouder ideeën uitwisselden. De belangrijkste onderwerpen waren sport, spel en bewegen, pesten en discriminatie en afval.


Bewegen en gezondheid

Het is belangrijk dat kinderen kunnen spelen, sporten en bewegen, stelt de groep. Speeltuinen moeten voor ieder kind bereikbaar zijn. Kinderen willen graag mee praten over de bouw van speeltuinen en weten goed welke saai of leuk is. Wethouder de Vrij vindt dit ook belangrijk. Hij legt uit dat de gemeente afgelopen vier jaar alle speelplaatsen in kaart heeft gebracht en daar waar nodig aangevuld en verbeterd heeft. Hij hoort graag terug van de kinderen waar nog meer verbeterd kan worden.

De kinderen en de wethouder zijn het eens dat alle kinderen moeten kunnen sporten, ook die van ouders met lage gezinsinkomens. Het sport- en cultuurfonds helpen al daarbij. Als er thuis onvoldoende geld is om te sporten, mogen kinderen daar gebruik van maken. De groep wil ook op school vaker sporten. Wethouder De Vrij nodigt de kinderen uit hierover met hun school in gesprek te gaan. De gemeente zorgt ervoor dat Team Sportservice op scholen bewegingslessen geeft.

Pesten en discriminatie

De kinderambassadeurs doen een oproep meer te doen tegen pesten en discriminatie. Ze vertellen over hun eigen ervaringen en willen meer begrip voor elkaar en minder haat naar elkaar. De wethouder is onder de indruk van de verhalen. De groep komt met het idee een grote bijeenkomst tegen pesten te organiseren voor alle kinderen van onze gemeente. Peter de Vrij vindt dit een goed idee en wil dit plan verder uitwerken.

Afval

Er moeten meer schoonmaakacties komen dan slechts één keer per jaar. Waarbij heel de gemeente meehelpt. De wethouder geeft aan dat er al wel schoonmaakacties zijn, maar die zijn vaak los van elkaar georganiseerd. Vroeger waren er “opschoondagen”, het is een idee om dat weer te doen. Meer vuilnisbakken zouden ook helpen volgens de kinderen, vooral daar waar je vaak bent: in de buurt en in het bos. De Vrij zegt de afgelopen jaren al veel vuilnisbakken te hebben bijgeplaatst.

Buurt verantwoordelijk maken

De kinderen komen ook met het idee om meer “vreedzame wijken” te ontwikkelen, zoals nu in de Visbuurt. De groep: “Als de hele buurt zelf meer verantwoordelijkheid draagt, kunnen ze samen meer doen aan alle problemen over afval, speeltuinen en hoe je met elkaar omgaat.” Daar is wethouder De Vrij het mee eens: “Uitbreiding van vreedzame wijken zou hier aan kunnen bijdragen.”