DEN HELDER - Dien Hoogland is op vrijdag 4 november 2022 in School 7 feestelijk gehuldigd als nieuwe kinderburgemeester. Dit gebeurde in het bijzijn van burgemeester Jan de Boer, wethouder Fotigui Camara en oud-kinderburgemeester Lotte Mollema. Lotte legde de keten om Dien zijn schouders en daarmee was zijn installatie een feit.


De overige kandidaten waren ook aanwezig. Zij vormen nu de groep kinderambassadeurs. Wethouder Fotigui Camara sprak op het podium met hen. Ze bruisen van de ideeën om van Den Helder een mooie kinderstad te maken. Inzet tegen zwerfafval is een onderwerp die ze allemaal omarmen. Ook willen ze graag gezinnen ondersteunen die niet veel geld hebben. Schoolfruit, schoolontbijt, eten aanleveren voor de voedselbank worden onder andere genoemd als oplossing. Bovenal stelt de hele groep kinderen dat ze dit samen willen doen, met elkaar en met de mensen uit de gemeente Den Helder.

Wij moeten als volwassenen niet over kinderen praten, maar samen met hen praten, aldus de wethouder. Hij gaat de komende twee jaar regelmatig met de groep in gesprek om de ideeën met hen uit te werken en werkelijkheid te laten worden.