DEN HELDER - Voor de start van het nieuwe schooljaar ontvangen kinderen, in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, waardebonnen tot een bedrag van €180. De waardebonnen zijn te besteden bij Helderse winkeliers die hieraan deelnemen. De voorwaarde is dat deze kinderen deel uit maken van gezinnen waarbij het inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en waar geen of weinig vermogen is.

Met de waardebonnen kunnen de volgende producten worden aangeschaft: schoolspullen, gymkleren, kleding, schoenen, baby-artikelen, een fiets, onderdelen van een fiets en/of fietsonderhoud. Sportkleding en -schoenen zijn uitgesloten, daarin voorziet een ander fonds. Kinderen uit de doelgroep, die voor het eerst de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school, kunnen ook eenmalig een extra waardebon aanvragen van €150 voor aanschaf van een fiets, voor fietsonderhoud of -reparatie.

Het Kindpakket, dat in 2017 voor het eerst is verstrekt, is bedoeld om het meedoen van deze kinderen te bevorderen. Het helpt om een achterstandspositie te voorkomen. Ook kinderen uit arme gezinnen moeten in staat zijn hun talenten zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Het aantal ondernemers dat meedoet is gegroeid ten opzichte van vorig jaar.

Automatisch
De inwoners die tot de doelgroep minima behoren en bij de afdeling Sociaal Domein bekend zijn, krijgen de Kindpakket-waardebonnen automatisch opgestuurd door de gemeente. Het streven is om dit in de eerste week van juli 2018 (week 27) te doen.

Geen waardebonnen ontvangen maar wel recht erop?
Als inwoners geen waardebonnen hebben ontvangen na week 27, maar er wel recht op denken te hebben, dan moeten zij aan de onderstaande voorwaarden voldoen:
voldoen:
- U bent inwoner van de gemeente Den Helder
- U heeft een inkomen tot maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm
- U heeft een bescheiden vermogen dat niet hoger is dan de vermogensgrens van artikel 34 van de Participatiewet (voor een gezin met kinderen is dat €12.040)
- U zit vanwege schulden in een WSNP- of MSNP-traject waardoor uw besteedbaar inkomen op of onder de 120% van de toepasselijke bijstandsnorm ligt en
- U heeft een of meer ten laste komende kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan kan contact worden opgenomen met het team Bijzondere Bijstand van de afdeling Sociaal Domein via 14 0223. Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur. Aanvragen kan tot en met 30 november 2018.