DEN HELDER - Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, komen in aanmerking voor het kindpakket 2018. Voor de start van het nieuwe schooljaar krijgen deze kinderen (tussen 0 en 18 jaar) waardebonnen tot een bedrag van €180,-. De waardebonnen zijn te besteden bij Helderse winkeliers die hieraan deelnemen. De voorwaarde is dat deze kinderen deel uitmaken van gezinnen waarbij het inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit geldt ook voor gezinnen met geen of weinig vermogen.

De waardebonnen kunnen besteed worden aan::

schoolspullen, gymkleren, kleding, schoenen, baby-artikelen, een fiets, onderdelen van een fiets en/of fietsonderhoud. Sportkleding en -schoenen zijn uitgesloten, daarin voorziet een ander fonds. Kinderen uit de doelgroep, die voor het eerst de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school, kunnen ook eenmalig een extra waardebon aanvragen van €150,- voor aanschaf van een fiets, voor fietsonderhoud of -reparatie.

Het Kindpakket is bedoeld om het meedoen van deze kinderen te bevorderen. Het helpt om een achterstandspositie te voorkomen. Ook kinderen uit arme gezinnen moeten in staat zijn hun talenten zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Automatisch
De inwoners die tot de doelgroep minima behoren en bij de afdeling Sociaal Domein bekend zijn, krijgen de Kindpakket-waardebonnen automatisch opgestuurd in de eerste week van juli 2018.

Geen waardebonnen ontvangen maar wel recht erop?
Heeft u maandag 9 juli 2018 nog geen waardebonnen ontvangen? Denkt u er wel recht op te hebben? En voldoet u aan onderstaande voorwaarden?:
- U bent inwoner van de gemeente Den Helder
- U heeft een inkomen tot maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm
- U heeft een bescheiden vermogen dat niet hoger is dan de vermogensgrens van artikel 34 van de Participatiewet (voor een gezin met kinderen is dat €12.040)
- U zit vanwege schulden in een WSNP- of MSNP-traject waardoor uw besteedbaar inkomen op of onder de 120% van de toepasselijke bijstandsnorm ligt
- U heeft een of meer kinderen tussen 0 en 18 jaar waar u voor zorgt

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u contact opnemen met het team Bijzondere Bijstand van de afdeling Sociaal Domein. Dat kan via telefoonnummer 140223, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur. Aanvragen kan tot en met 30 november 2018.