DEN HELDER- Gezinnen met een laag inkomen en een of meer kinderen tot de leeftijd van 18 jaar, kunnen mogelijk gebruik maken van het Kindpakket 2019. Het Kindpakket wordt door de gemeente verstrekt en bestaat uit zes waardebonnen die samen een bedrag van €180 per kind vertegenwoordigen.

Enkele weken geleden hebben kinderen van ouders die bekend zijn bij het team Zorg of Participatie deze vouchers ontvangen van de gemeente. Helaas zijn er nog altijd mensen die er wel recht op hebben maar die nog geen gebruik maken van deze voorziening. Dat is een gemiste kans voor mensen die het wel nodig hebben.

De waardebonnen zijn te besteden bij Helderse winkeliers die deelnemen aan het Kindpakket. De voorwaarde is dat kinderen deel uit maken van gezinnen waarbij het inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm en die een bescheiden vermogen hebben dat niet meer bedraagt dan de vermogensgrens van artikel 34 Participatiewet.

Met de waardebonnen kunnen de volgende artikelen worden aangeschaft: schoolspullen, gymkleren, kleding, schoenen, baby-artikelen, een fiets, onderdelen van een fiets en/of fietsonderhoud. Sportkleding en -schoenen zijn uitgesloten, daarin voorziet een ander fonds. Kinderen uit de doelgroep, die voor het eerst de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school, kunnen ook eenmalig een extra waardebon aanvragen van €150 voor aanschaf van een fiets, voor fietsonderhoud of -reparatie.

Het Kindpakket, dat sinds 2017 wordt verstrekt, is bedoeld om het meedoen van kinderen te bevorderen. Het helpt om een achterstandspositie te voorkomen. Want ook kinderen uit arme gezinnen moeten hun talenten zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.


Geen waardebonnen ontvangen maar wel recht erop?

Als inwoners geen waardebonnen hebben ontvangen, maar er wel recht op denken te hebben, onderzoeken zij eerst de onderstaande voorwaarden:

- U bent inwoner van de gemeente Den Helder

- U heeft een inkomen tot maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm

- U heeft een bescheiden vermogen dat niet hoger is dan de vermogensgrens van artikel 34 van de Participatiewet (voor een gezin met kinderen is dat €12.240)

- U zit vanwege schulden in een WSNP- of MSNP-traject waardoor uw besteedbaar inkomen op of onder de 100% van de toepasselijke bijstandsnorm ligt en

- U heeft een of meer ten laste komende kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan kan contact worden opgenomen met het team Bijzondere Bijstand, onderdeel van het team Zorg van de gemeente via 14 0223. Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur. Aanvragen kan tot en met 30 november 2019.