DEN HELDER - Dinsdag 27 november 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de vereniging voor volkstuinhouders ‘De Razende Bol’ is opgericht. Vanwege dit 100-jarig bestaan ontvangt de volkstuinvereniging namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander een Koninklijke erepenning. Burgemeester Koen Schuiling reikt de penning en de daarbij behorende oorkonde uit.

De geschiedenis van de vereniging van volkstuinhouders begint in 1918 op een (tot nog toe) onbekende locatie. Na een verhuizing naar de plek waar nu het zwembad en de ijsbaan zijn te vinden, is de vereniging sinds 1987 gehuisvest aan het Tuinderspad. Daar gebruikte men steeds verschillende ketens en units. Daarom besloot de vereniging in 1995 tot de bouw van een nieuwe kantine: een mooie en gezellige plek om samen te komen. Niet veel later kregen de paden op het volkstuinencomplex ‘straatnamen’ van niet meer in gebruik zijnde Helderse straatnamen, zoals de Gortersteeg en de Koningsweg. Zo werd het een stuk makkelijker om de juiste personen en tuintjes op het complex te vinden. In de loop der jaren kreeg de vereniging steeds meer grond in eigendom.

Gezellig en gevarieerd

‘De Razende Bol’ staat bekend om zijn variatie aan tuinliefhebbers: van ‘productietuinder’ tot kleindierhouder of gewoon genieter van een stukje groen met borders en planten. Er kan veel en de resultaten in de vorm van foto’s en nieuwsbrieven, zijn terug te vinden op de eigen website. Bij de vereniging staat vriendelijkheid en gezelligheid voorop. De leden hebben graag dingen voor elkaar over. Ze doen alles, ook het onderhoud van de (bij)gebouwen, in eigen beheer. ‘De Razende Bol’ heeft in de loop der jaren veel tegenslagen gekend door diefstal, vandalisme en brandstichting maar kwam er steeds weer bovenop. Nu, na 100 jaar, wordt dit beloond met een bijna letterlijke kroon op het werk.