DEN HELDER - Voor hun langdurige en intensieve inzet heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander vier vrijwilligers van het Multifunctioneel Centrum buurthuis West End benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Koen Schuiling reikt de onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse kerstbrunch van het buurthuis. Dit gebeurt op zondag 16 december 2018.

Buurthuis West End richt zich op de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijk Nieuw Den Helder West. Het buurthuis is een plek van en voor mensen. Een plek om samen te komen, elkaar te ontmoeten en om zichzelf te ontwikkelen. Op deze manier werkt het buurthuis aan de leefbaarheid van de wijk Nieuw Den Helder West. De vier vrijwilligers die hun sporen hebben verdiend in het buurthuis en in het zonnetje gezet worden zijn:

Mevrouw A. Boonstra-Goedbloed (81). Zij is al 45 jaar actief bij het buurthuis. Tussen 1973 en 2002 waszij vrijwilligster en penningmeester. Daarnaast zette zij zich in als activiteitenbegeleider bij de bingo-dansant, verzorgde de klaverjasavonden, de ledenadministratie, de inloop voor 50-plussers en was de drijvende kracht achter de viering van Koninginnedag/Koningsdag. Tegenwoordig is zij nog actief als begeleider bij de bingoavonden, zorgt zij voor de kaartverkoop en verricht zij barwerkzaamheden.

De heer J.W. Wolferink (77). Hij is vanaf 1991 vrijwilliger bij het buurthuis. Hij zet zich in als barbeheerder en ondersteunt/coördineert de activiteiten die de Katholieke Ouderen Bond houdt in het buurthuis. Ook verzorgt hij de jaarlijkse brunch voor 50 vrijwilligers, zet zich in bij de viering van Pasen, Sint-Maarten,Sinterklaas en bakt oliebollen op oudjaarsdag. Hij verricht diverse schoonmaak- en onderhoudsdiensten en draait wekelijks keuken- en bardiensten. Waar nodig helpt hij bij andere buurthuizen van het buurtcollectief en verricht hij wekelijks bar- en keukenwerkzaamheden bij buurthuis De Overzet.

Mevrouw D. de Jonge-de Vries (86). Zij zet zich al 58 jaar in als vrijwilligster. Zij was secretaris,activiteitenbegeleider, ondersteuner en coördinator van de jeugdactiviteiten en de sinterklaasvieringen.Verder verzorgde en bezorgde zij de maandelijkse krant van het buurthuis. Tegenwoordig zet zij zich in voor de wekelijkse jeugd-bingomiddagen, de knutselmiddagen en de filmavonden en is zij coördinator van het koersbal. Ook heeft zij zich ingezet voor het behoud van de speeltuin. Haar tomeloze inzet heeft geleid tot een speel oase naast het buurthuis.

De heer P. Kroese (84). Hij is al ruim 40 jaar actief als vrijwilliger. Tussen 1974 en 2002 was hij penningmeester. Daarnaast zette zich in als activiteitenbegeleider en als medeorganisator van de bingo-dansant en de wekelijkse klaverjasavonden. Tegenwoordig assisteert hij bij de bingoactiviteiten en verricht hij hand-en-spandiensten bij de klaverjasavonden.