DEN HELDER - Van 19 tot 21 juni 2019 tussen 21.00 en 7.00 voert gebiedsaannemer WaakSaam extra meet- en herstelwerk uit aan de Koopvaardersschutsluis. Tijdens de werkzaamheden is de sluis zeer beperkt toegankelijk. Indien nodig kan de sluis op aanvraag worden geschut. Dit moet minimaal 1,5 uur voor aankomst worden aangevraagd via VHF 22 of (0223) 61 32 92.


In april 2019 hebben duikers de stalen damwanden van de Koopvaardersschutsluis onderzocht en in mei 2019 zijn er al diverse werkzaamheden uitgevoerd. Er is toen gebleken dat er meer werkzaamheden moeten plaatsvinden. Daarom voert WaakSaam, in opdracht van de provincie NoordHolland, extra meet- en herstelwerkzaamheden uit aan de Koopvaardersschutsluis.


Scheepvaart hinder – schutten op aanvraag

Om hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken voert WaakSaam de herstelwerkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uit tussen 21.00 en 7.00 uur. Indien nodig kan op aanvraag worden geschut.


Verlenging werkzaamheden indien nodig

Als het niet lukt om het werk op tijd af te krijgen dan worden op 24 en 25 juni 2019 de werkzaamheden hervat.


Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis) of mail naar servicepunt@noordholland.nl