DEN HELDER - Den Helder is een stad aan zee. Net zoals de wind en de golven horen meeuwen bij de sfeer van de kust. Ze zijn er in ieder jaargetijde. Mooie vogels, maar niet iedereen ziet ze graag in de woonomgeving. Vooral in het broedseizoen, van april tot eind augustus, veroorzaken zeemeeuwen soms overlast bij huis. Ze maken rotzooi, wekken je met hun gekrijs, poepen op je auto en als je pech hebt op je schone wasgoed. Voor een lekker hapje gedragen ze zich soms vrijpostig. Hun vlucht kan op een agressieve aanval lijken. Maar eigenlijk maken deze vogels vooral slim gebruik van de mogelijkheden die wij ze, vaak onbedoeld, bieden. Ze pikken van ons zwerfafval en etensresten graag een graantje mee.

U kunt heel eenvoudig helpen om de overlast te beperken. Zo houden we het voor iedereen leuk in de wijk.

Tip 1: voer de meeuwen niet
Het is misschien goed bedoeld maar niet verstandig. Zolang er voedsel is, zullen de meeuwen uw woonomgeving niet verlaten. Ze hebben het extra voer ook niet nodig. Bovendien kunnen ze er ziek van worden.

Tip 2: voorkom rommel en zwerfafval
Gebruik de afvalbakken voor uw afval en bied de bakken op de juiste manier aan om te legen. Zorg dat de deksels goed sluiten. En hangt u een zak met plastic afval aan een haak aan de lantaarnpaal? Doe dat dan pas op de ophaaldag. Gooi vooral geen troep en etensresten op straat.

Helpt u mee de meeuwenoverlast tegen te gaan? Geef de tips ook door aan anderen die ze niet kennen!