DEN HELDER - Tien inwoners van Den Helder krijgen vrijdag 26 april een Koninklijke onderscheiding opgespeld tijdens de traditionele lintjesregen. Negen van hen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Vanaf 9.30 uur reikt burgemeester Koen Schuiling de lintjes uit in de Keykegzaal van theater de Kampanje. Aansluitend reikt de burgemeester, op locatie en namens de burgemeester van Amsterdam, nog een Koninklijke onderscheiding uit aan een inwoner van Amsterdam. Dit vanwege zijn bijzondere verdiensten, onder andere voor de gemeente Den Helder. Deze Amsterdamse inwoner wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het gaat om de volgende personen:
- De heer Fredrik Oepke (Fred) Laks (74) - Mevrouw Margaretha Maria van Etten-van der Meer (87) - De heer Jacobus Léopold (Jacques) Bierens (73 - De heer Gerardus Johannes Petrus (Gerard) Luyckx (56) - De heer Franciscus Leonardus Bernardus (Frans) Luyckx (52) - Mevrouw Adriana (Adri) van Wifferen-de Vos (70) - De heer Pieter Maarten (Peter) Boer (63) - De heer Wilhelmus Gerardus Maria (Willem) Nanninga (64) - Mevrouw (Tjitske) Biersteker-Giljou (64 - De heer Pieter (Peter) De Vrij (60 - De heer Peter Frank (Peter) Kramer (59) - uitreiking op locatie -

Verderop staan de verdiensten van gedecoreerden beschreven.

De heer Fredrik Oepke (Fred) Laks (74)
De heer Laks is tot juli 1998 werkzaam geweest als Commandant Maritieme Middelen, tevens Rijkshavenmeester bij de Koninklijke Marine. Hij ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1994 - 2014 bestuursvoorzitter en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationaal Redding Museum Dorus Rijkers . Als bestuursvoorzitter en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationaal Redding Museum Dorus Rijkers en als bestuurslid van de Stichting Vrienden Reddingmuseum in Den Helder. De heer Laks heeft vooral grote betrokkenheid getoond bij de verhuizing van het museum van het Julianaplein naar Willemsoord.

1995 - 2003 Heemraad en Hoofdingeland Waterschap Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap Van 1995 tot 2003 is de heer Laks vrijwillig werkzaam geweest bij het Waterschap Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap. In 1995 werd hij gekozen in de categorie ingezetenen. Als Heemraad beheerde de heer Laks de portefeuille Personeel & Organisatie. Daarna, tot eind april 2003, was hij Hoofdingeland van het overgangsbestuur. Daarbij heeft hij geholpen om de juiste personen te vinden voor de nieuwe organisatie.

1999 - 2014 bestuurslid van de Stichting Zijper Molens te Schagen Sinds 1999 is de heer Laks bestuurslid geweest van de Stichting Zijper Molens te Schagen. Deze stichting zet zich in voor het behoud van molens in de Zijper polder.

2001 - 2006 raadslid van de gemeente Den Helder De heer Laks heeft zich vele jaren ingezet voor het CDA in Den Helder. Hij nam deel aan het bestuur en is een periode van vier jaar fractielid en raadslid geweest. Daarnaast schreef de heer Laks een aantal keer het partijprogramma voor de verkiezingen.

2004 - 2018 vertrouwenspersoon bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Veertien jaar lang is de heer Laks vertrouwenspersoon geweest bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier..

2011 - 2015 bestuurslid CDA Noord-Holland Gedurende vier jaar is de heer Laks regiovertegenwoordiger geweest.

2012 - heden bestuurslid van de Haven en Scheepvaart Vereniging Den Helder Sinds 2012 is de heer Laks bestuurslid van de Haven en Scheepvaart Vereniging Den Helder. .

2016 - heden diverse functies en vrijwilliger bij Rotary Club Den Helder Sinds een paar jaar is de heer Laks vrijwilliger bij de Rotary Club Den Helder, waar hij heeft geholpen bij de oprichting van PROBUS Huisduinen. Nu is hij secretaris, belast met de ledenadministratie.

De heer Laks wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Fredrik Oepke Laks te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Margaretha Maria van Etten-van der Meer (87)
Mevrouw Van Etten-van der Meer is altijd onbezoldigd werkzaam geweest en ontplooide de volgende activiteiten:

1965 - 2005 vrijwilliger bij het Gemini ziekenhuis in Den Helder, thans Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder Mevrouw Van Etten zette zich in als vrijwilliger bij het Gemini ziekenhuis in Den Helder, thans Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder, waar zij ondersteuning verleende bij de kerkdiensten en zorgde voor de begeleiding van de patiënten.

1988 - heden vrijwilliger verpleeghuis Den Koogh Sinds 1988 is mevrouw Van Etten betrokken bij de kerkdiensten van het verpleeghuis Den Koogh. Hier helpt zij bij de wekelijkse kerkdiensten. Mevrouw Van Etten zorgt voor de voorbereidingen, haalt de patiënten op en zorgt voor de koffie en de thee. Daarnaast ondersteunt zij de patiënten die het moeilijk hebben. Deze activiteiten verricht mevrouw Van Etten nog steeds, dus al meer dan 30 jaar en voor een groot aantal uren per week.

2009 - heden ondersteuning eenzame ouderen Sinds 2009 zorgt mevrouw Van Etten voor de ondersteuning van eenzame ouderen. Mensen die kampen met problemen en die geen sociaal netwerk of vangnet hebben. Dit doet zij bij hen thuis en minimaal twee keer per week.

2015 - heden vrijwilliger bij het wooncomplex De Polder Hoeve/Polder Résidence In 2015 is mevrouw Van Etten gestart als vrijwilliger bij het wooncomplex De Polder Hoeve/Polder Résidence in Breezand met het één keer per week ontvangen van vijf à zes dementerende ouderen. Deze mensen ontvangt zij thuis, zodat ze ook een beetje sociale contacten kunnen blijven onderhouden.

Mevrouw Van Etten-van der Meer wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Margaretha Maria van Etten-van der Meer te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Jacobus Léopold (Jacques) Bierens (73)
De heer Bierens is tot aan zijn pensioen werkzaam geweest bij de Koninklijke Marine Luchtvaartdienst en ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1998 - heden vrijwilliger bij en bestuurslid van stichting vrienden van de traditiekamer Marineluchtvaartdienst De heer Bierens is coördinator van de vrijwilligers en hij is werkzaam op de stand/kraam bij diverse evenementen. Bij de uitbreiding en het beheer van de groeiende hoeveelheid objecten van dit Marine Luchtvaartdienst Museum (MLD) heeft hij een belangrijke rol gespeeld.

2000 - heden vrijwilliger bij de Servicedienst WonenPlus De heer Bierens is sinds 2000 vrijwilliger bij de Servicedienst WonenPlus, een dienst die gericht is op ouderen, chronisch zieken en beperkten, met als doel dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De heer Bierens verricht veel klusjes voor de doelgroep in en om het huis en is altijd bereid een stapje extra te doen. Daar waar nodig koppelt hij belangrijke informatie terug aan de sociaal werkers en is zelf altijd bereikbaar voor aanvullende vragen. Ook bezoekt hij trouw de bijeenkomsten voor de vrijwilligers.

De heer Bierens wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Jacobus Léopold Bierens te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Gerardus Johannes Petrus (Gerard) Luyckx (56)
De heer Luyckx is werkzaam als Opperwachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee en ontplooit de volgende vrijwillige activiteit:

1975 – heden trainer/coach van Basketbalvereniging Noordkop in Den Helder De heer Luyckx is sinds 1975 trainer/coach van Basketbalvereniging Noordkop in Den Helder, voor meer dan 20 uur per week. Hij zet zich al jaren geheel belangeloos in voor de basketbalsport in brede zin, maar met name voor de jeugd. Door zijn invoelend vermogen weet hij precies waar de jeugd tegenaan loopt. Hij stimuleert en motiveert de jeugdsporters, leert ze zelfverzekerdheid, doorzettingsvermogen en vooral plezier te hebben in de sport. Om beter te kunnen coachen heeft de heer Luyckx cursussen gevolgd en is daardoor een all-round coach geworden. Hij wordt door iedereen zeer gewaardeerd en op handen gedragen.

De heer Luyckx wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteit heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Gerardus Johannes Petrus Luyckx te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

De heer Franciscus Leonardus Bernardus (Frans) Luyckx (52)
De heer Luyckx is werkzaam bij het farmaceutisch bedrijf Curium Life Forward en ontplooit de volgende vrijwillige activiteit:

1980 - heden De heer Luyckx is sinds 1980 trainer/coach van Basketbalvereniging Noordkop in Den Helder, voor meer dan 20 uur per week. Hij organiseert regelmatig individuele trainingen, begeleidt de selectiespelers en valt in als andere trainers verhinderd zijn. Tevens is hij medewerker Technische zaken. Hij zet zich geheel belangeloos in voor de basketbalsport in brede zin, maar vooral voor de jeugd. Door zijn invoelend vermogen weet hij precies waar de jeugd tegenaan loopt en houdt feeling met hen. Naast de technische zaken zet de heer Luyckx zich ook in voor de sporters door hen extra trainingen te geven, zoals bijvoorbeeld schottraining en extra trainingen voor spelers die mee mogen doen met selecties. Hij wordt door een ieder buitengewoon gewaardeerd.

De heer Luyckx wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteit heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Franciscus Leonardus Bernardus Luyckx te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Adriana (Adri) van Wifferen-de Vos (70)
Mevrouw Van Wifferen-de Vos is tot 2015 werkzaam geweest op ’s Heerenloo (Noorderhaven). Daarnaast ontplooide zij vrijwilligersactiviteiten op divers gebied:

1980 - heden diverse functies voor het KWF Al sinds 1980 heeft mevrouw Van Wifferen vele functies vervuld bij het KWF: collectant, secretaris, voorzitter, wijkhoofd en organisator. In 2012 is zij gestart bij Samenloop voor Hoop in Den Helder als lid van de werkgroep en had daarin de taak ‘teamwerving’ en speelt een actieve rol in h et op de kaart zetten van deze activiteit. Mevrouw Van Wifferen doet wat nodig is en dat doet ze uitmuntend en met heel veel plezier. Tot op heden is zij nog steeds verbonden aan het KWF en dat al meer dan 38 jaar

2000 - heden ouderling, voorzitter, teamlid van Ontmoetingskerk Julianadorp In de PKN, gemeente Julianadorp, is mevrouw Van Wifferen sinds 2000 ouderling en neemt zij deel aan de kerkenraad, zowel de grote als de kleine kerkenraad. Ze is voorzitter van de Raad Eredienst en lid van verschillende teams. Daarnaast is zij zeer betrokken bij gemeenteleden, door regelmatige bezoeken en het verrichten van hand- en spandiensten. Kortom een gemeentelid die zowel bestuurlijk als dienstverlenend zeer betrokken en begaan is met het wel en wee van de gemeenteleden van de PKN gemeente in Julianadorp.

2010 - heden vrijwilliger/ziekenverzorgende vakantie voor het Rode Kruis Nederland Mevrouw Van Wifferen is sinds 2010 zeer actief betrokken bij het Rode Kruis Nederland, waar zij als vrijwilliger/ziekenverzorgende meegaat op vakantie om zieke mensen een onvergetelijke vakantie zonder zorgen te bieden.

2015 - heden wettelijk vertegenwoordiger van een oudere dame Sinds 2015 is mevrouw Van Wifferen wettelijk vertegenwoordiger van een oudere dame. De band tussen haar en deze mevrouw is steeds hechter geworden. Zo hecht, dat deze dame spreekt over haar vriendin Adri. De dames bellen elke week meerdere malen en ondernemen ook veel activiteiten samen.

Mevrouw Van Wifferen-de Vos wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Adriana van Wifferen-de Vos te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Pieter Maarten (Peter) Boer (63)
De heer Boer is werktuigbouwkundig tekenaar en sinds 1977 werkzaam bij de Nederlandse krijgsmacht. Thans is hij werkzaam als senior instandhouding analist bij de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Daarbij ontplooide de heer Boer de volgende vrijwillige activiteiten:

1997 - 2016 lid en voorzitter (2004-2016) van de Medenzeggenschapscommissie SEWACO-bedrijf in Den Helder De heer Boer zette zich in voor de verbetering van de bedrijfsvoering. Hij maakte zich sterk voor de belangen van het personeel bij achtereenvolgende reorganisaties.

2000 - 2012 lid en plaatsvervangend voorzitter (2006-2016) van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie (GMC) Marinebedrijf

2004 - 2006 lid van het tijdelijk Medezeggenschaps Forum ‘vorming Defensie Materieel Organisatie’

2006 - 2012 lid van de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie Defensie Materieel Organisatie (DMC DMO;4000 werknemers)

2012 - 2016 tweede voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie Directie Maritieme Instandhouding De heer Boer was één van de drijvende krachten achter de ontvlechting van het Marinebedrijf uit de DMO en het opstellen van de plannen voor de nieuw op te richten DMI als onderdeel van het CZSK.

2012 - 2016 lid van het Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie van het Commando Zeestrijdkrachten(DMC CZSK; 10.000 werknemers) De heer Boer vervulde deze onpopulaire functie naast zijn reguliere werkzaamheden en trad zodoende regelmatig op als belangenbehartiger en pleitbezorger voor het personeel van de Koninklijke Marine. Hij was proactief als er in zijn ogen binnen het CZSK verkeerde keuzes werden gemaakt en stelde zich constructief op bij de oplossing. Zo had hij in sommige gevallen een ‘doorslaggevende invloed’ op de voortgang en de effecten van de veranderingen binnen de organisatie. Hij legde tegelijkertijd ook onpopulaire besluiten uit aan zijn achterban.

2016 - 2018 voorzitter van de Medezeggenschapscommissie Directie Maritieme Instandhouding. De heer Boer leverde een belangrijke bijdrage aan de toekomstvisie rondom de groei van de Rijksmarinehaven in Den Helder aan de samenwerking met het bedrijfsleven.

De heer Boer wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteit heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Pieter Maarten Boer te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Wilhelmus Gerardus Maria (Willem) Nanninga (64)
De heer Nanninga is tot zijn pensionering in 2016 werkzaam geweest bij de ABN-AMRO en ontplooide de volgende activiteiten:

1989 - 2008 vrijwilliger bij en penningmeester en voorzitter van de Tennisclub Topspin-MBSOV in Den Helder De heer Nanninga is jarenlang betrokken geweest als vrijwilliger bij Tennisclub Topspin-MBSOV in Den Helder en heeft daar diverse functies bekleed, waaronder die van penningmeester en voorzitter. Tevens was hij pr-functionaris en zijn, mede door zijn inzet, diverse projecten gerealiseerd, zoals de renovatie van zes gravelbanen, kleed- en toiletruimten, het kegelhuis en de verlichting van de tennisbanen.

2010 - 2017 wijkhoofd van het KWF Kankerbestrijding De heer Nanninga is sinds 2010 betrokken als vrijwilliger bij het KWF Kankerbestrijding. Behalve wijkhoofd is hij ook zelf actief als collectant.

2010 - heden vicevoorzitter en penningmeester van de voetbalvereniging F.C. Den Helder Voor een groot aantal uren per week is de heer Nanninga sinds 2010 verbonden aan voetbalvereniging F.C. Den Helder, waar hij diverse functies verricht. Onder andere die van vicevoorzitter en penningmeester. De heer Nanninga heeft een bijdrage geleverd bij het realiseren van de renovatie van het sportcomplex de Streepjesberg. Verder is, mede door zijn inbreng, een aantal projecten gerealiseerd, zoals: een nieuwe kleedaccommodatie, kunstgrasvelden, een businessclub en een archief met opslagruimte en verlichting op het sportcomplex. Verder heeft de heer Nanninga zich ingezet voor de exploitatie van het clubgebouw.

De heer Nanninga wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Wilhelmus Gerardus Maria Nanninga te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw (Tjitske) Biersteker-Giljou (64)
Mevrouw Biersteker-Giljou is gedurende 16 jaar lid geweest van de gemeenteraad van Den Helder.

2002 - 2018 gemeenteraadslid voor de Christen Unie In de periode van 2002 tot 9 juli 2018 is mevrouw BierstekerGiljou lid geweest van de gemeenteraad van Den Helder. Volksvertegenwoordigers, die ten minste 12 jaar zitting hebben gehad in de raad, komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. Met ingang van 9 juli 2018 is mevrouw Biersteker-Giljou werkzaam als wethouder van de gemeente Den Helder, met in haar portefeuille onder andere: Volksgezondheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wijkgericht werken, Gebiedsgerichte aanpak, Integratie en is zij wijkwethouder van de wijk Stad binnen de linie.

Naast haar werkzaamheden als wethouder is zij tevens betrokken bij: VNG (lid), Overleg Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang Centrumgemeenten, Mandenmakerij Biersteker V.O.F., Stuurgroep ‘Lekker leven doe je samen’, Bestuurlijk Overleg Maatschappelijke Opvang/Beschermd wonen en Vrouwenopvang/Veilig thuis en Regionaal Platform Fraudebestrijding.

Mevrouw Biersteker-Giljou wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Tjitske Biersteker-Giljou te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Pieter (Peter) De Vrij (60)
De heer De Vrij is verschillende periodes actief geweest als raadslid voor de PvdA.

1994 - 2018 diverse periodes actief raadslid voor de PvdA De heer De Vrij is vanaf 1994 tot 9 juli 2018 verschillende periodes actief geweest als raadslid voor de PvdA: van 19941998, van 2006-2010 en laatstelijk dus van 27 maart 2014 tot 9 juli 2018. Volksvertegenwoordigers, die ten minste 12 jaar zitting hebben gehad in de raad, komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. Vóór 1994 is de heer De Vrij ook nog secretaris en voorzitter geweest van het afdelingsbestuur van de PvdA.

Met ingang van 9 juli 2018 is de heer De Vrij werkzaam als wethouder van de gemeente Den Helder, met in zijn portefeuille onder andere: Jeugdbeleid, Jeugdzorg, Beheer Openbare Ruimte, Sport, Minimabeleid en is hij wijkwethouder van de wijk De Schooten.

Behalve politiek gezien, is de heer De Vrij ook op vele vlakken als vrijwilliger werkzaam geweest. Onder andere als voorzitter van het hoofdbestuur van FC Den Helder, voorzitter bestuur Lokale Omroep Stichting (LOS), voorzitter bestuur van de Tour de Lasalle, een meerdaagse wielerwedstrijd voor amateurs. Ook heeft hij vele jaren diverse functies bekleed binnen de Marine Sport Vereniging Zeemacht.

De heer De Vrij wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Pieter de Vrij te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Peter Frank (Peter) Kramer (59)
De heer Kramer is werkzaam als financieel directeur bij Woningstichting Den Helder. Hij zet zich al jaren zeer intensief in voor de herstructurering van de binnenstad van Den Helder. Gesteld wordt dat zijn inzet veel verder gaat dan van een financieel directeur mag worden verwacht. Binnen Den Helder en Woningstichting wordt betrokkene gezien als een van de belangrijkste mensen achter het slagen van de herstructurering van de binnenstad. Voor deze herstructurering moesten er ‘zeer complexe financiële afwegingen worden gemaakt, waarbij ook met externe partijen moest worden samengewerkt’. Tevens werd, ten tijde van de parlementaire enquête over woningbouwcorporaties ‘de Woningstichting tot de beste corporaties gerekend’. Naast dit alles ontplooide de heer Kramer de volgende vrijwillige activiteiten:

1989 – 1994 bestuurslid van de Vereniging Nahossers Bij deze vereniging waren zo’n 1300 docenten aangesloten, die streden voor het behoud van jonge generaties docenten voor het primair en voortgezet onderwijs. Door middel van ludieke acties en volharding werd hun doel in 1994 bereikt.

1996 - 2005 penningmeester van Gay Business Amsterdam De heer Kramer was mede-initiatiefnemer en organisator van de Amsterdamse Pride, met als hoogtepunt de jaarlijkse botenparade door de grachten. Na tien jaar heeft de Stichting Pro Gay de organisatie van dit evenement overgenomen, nadat er tumult ontstond tussen Gay Business Amsterdam en het Amsterdamse stadsbestuur over de financiering van het evenement en de verstrekking van de vereiste vergunningen.

2002 - heden financieel adviseur van Corpus Acrobatics Corpus Acrobatics maakt circustheater en speelt op diverse festivals, in theaters en op evenementen, gehouden in het binnen- en buitenland. De heer Kramer heeft, in zijn rol als financieel adviseur, een significante rol gespeeld bij het professionaliseren van de financiële tak van Corpus Acrobatics. Hij biedt zijn onvoorwaardelijke steun en is uiterst loyaal. Dit alles al ruim15 jaar, geheel belangeloos, naast zijn ‘gewone’ baan.

2010 - heden lid van de Raad van Toezicht van Scholen aan Zee Den Helder Sinds 2010 is de heer Kramer lid van de Raad van Toezicht van Scholen aan Zee in Den Helder. Scholen aan Zee verzorgt het schoolonderwijs op alle niveaus in de gemeente Den Helder. De heer Kramer hecht belang aan zijn functie bij Scholen aan Zee vanuit een grote betrokkenheid bij de toekomst van onze stad en onze jeugd. Hij kent hierbij grote betekenis toe aan solide onderwijs. Met zijn analytische scherpzinnigheid is hij voor de Raad van Toezicht een baken, waar het gaat om financiële oordeelsvorming.

2011 - heden penningmeester van de Stichting Sail Den Helder Stichting Sail Den Helder organiseert iedere vier à vijf jaar een grootschalig Sail-evenement. Een van de grootste evenementen in de provincie Noord-Holland, met een bezoekersaantal tussen de 300.000 en 400.000. Hierbij is altijd de nodige aandacht van lokale overheden en commerciële sponsoren. Dat maakt dat de financiële aansturing altijd weer een spannende aangelegenheid is Deze zware, vrijwillige taak toont aan hoezeer hij zich betrokken en verbonden voelt met de Helderse gemeente en haar inwoners.

2013 - heden penningmeester van het Andreas Cultuurfonds Amsterdam Het Andreas Cultuurfonds Amsterdam komt voort uit stichting Gay Business Amsterdam en organiseert culturele evenementen ten behoeve van de gayscene en de bijbehorende subcultuur. In 2013 mocht decorandus, samen met twee andere bestuurders van het Andreas Cultuurfonds, op initiatief van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan, de Andreaspenning ontvangen. Deze penning wordt uitgereikt aan personen die voor de stad prestaties met een landelijke uitstraling hebben verricht..

De heer Kramer wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Peter Frank Kramer te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.