DEN HELDER - Met hun handtekening bekrachtigden burgemeester Jan de Boer, hoofd Maritieme Ondersteuning CZSK Kapitein ter zee Jos Bloemen en directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Krishna Taneja vandaag, dinsdag 17 juli, hun samenwerking bij de aanpak van een calamiteit in de gemeente Den Helder. De ondertekening van het nieuwe convenant rampenbestrijding en crisisbeheersing, waar nu ook de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bij is aangesloten, vond plaats op de Nieuwe Haven. Hiermee zijn de oorspronkelijke afspraken van 2012 in een nieuw jasje gestoken.

De consequenties van een ramp of crisis in de Noordkop kunnen complex zijn omdat er veel diversiteit is in Den Helder: door woningbouw, industrie, haven- en offshore activiteiten en toerisme. Door afspraken te maken over wie wat doet, kan de bestrijding van de ramp of calamiteit direct goed opgestart worden. De verschillende partijen brengen daarvoor hun eigen kennis en kunde in.

Opvang
De ondertekenaars zijn blij met het nieuwe convenant. ‘De marine heeft veel vastgoed in onze gemeente. Als dat nodig zou zijn, kan ik als burgemeester de marine vragen om voor een korte periode een grote groep mensen op te vangen’, geeft de burgemeester als voorbeeld van een van de afspraken.

Middelen en kennis
Kapitein ter zee Jos Bloemen, hoofd Maritieme Ondersteuning CZSK, voegt daar aan toe: ‘De Marine kan ook met specifieke middelen, zoals een redvoertuig en sleepboten met bluskanonnen, en met haar kennis van scheepsbrandbestrijding, een goede aanvulling zijn op de beschikbare capaciteiten voor rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio.’

Bijzonder risicoprofiel
Krishna Taneja, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ziet het belang van samenwerking en inzet van hun expertise door het ‘bijzondere risicoprofiel van Den Helder, met de Noordzee, zeehavens en een luchthaven’. ‘Dit convenant is een volgende stap in de samenwerking met de marine. Zo werken de brandweer van de veiligheidsregio en die van de marine al jaren goed samen.’