DEN HELDER - Er is vorig jaar fors geïnvesteerd in het signaleren van problemen bij jeugd en bijbehorende overlast. Het resultaat is dat de handhavers openbare ruimte van de gemeente meer jongeren in beeld hebben en zij daardoor niet langer anoniem zijn. In 2017 waren het 180 jongeren, in 2018 zijn het er 335. Doel is het terugdringen van jeugdoverlast.

Er zijn 229 waarschuwingen uitgedeeld. In totaal zijn er 29 bekeuringen uitgeschreven. Verder zijn er 26 jongeren doorgestuurd naar HALT voor verschillende feiten.

Zo was er in 88 gevallen sprake van hinderlijk rondhangen in de openbare ruimte. Daarnaast bevonden 53 jongeren zich op verboden terrein, 37 jeugdigen waren in het bezit van alcoholhoudende drank, 20 hadden er drugs op zak, 16 jongeren hadden zich schuldig gemaakt aan brandstichting of het hebben van open vuur, 21 konden hun legitimatie niet tonen en 13 jongeren werden betrapt met vuurwerk. Verder zijn er twee aanhoudingen geweest. Een voor drugsbezit, de ander voor het niet kunnen tonen van een legitimatiebewijs.

JIT
De handhavers hebben nauw samengewerkt met de politie in het Jongeren Interventie Team (JIT) Daarbij gaan handhavers en politieagenten samen op pad. Zij proberen problemen bij jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat kan worden ingegrepen als het probleem nog in een vroeg stadium is. Vaak is er een verband met alcohol en drugs. Wanneer het JIT ongeregeldheden constateert, worden de ouders van de betrokken jongeren hiervan in kennis gesteld. Het JIT is ook ingezet bij grote evenementen zoals de kermis in de binnenstad en Julianadorp.

Preventie
Dat de handhavers ook preventief bezig zijn blijkt wel uit het feit dat er 9 zorgmeldingen zijn gedaan bij instanties en 39 vroeg signalering brieven zijn verstuurd naar ouders.

Interventies
Jongeren uit de anonimiteit 335
Aantal overtredingen 284
Aantal Proces-verbaal 29
HALT/ Brijder 26
Aanhouding ( mee naar politie bureau ) 2
Waarschuwing 229
Zorgmeldingen 9
Vroeg signalering brieven 39

Overtredingen
Alcohol 37
(soft)drugs 20
Verboden toegang 53
(Hinderlijk) rondhangen 88
Niet tonen legitimatie 21
Baldadigheid 1
Vuurwerk 13
Open vuur / brandstichting 16
Brommer/auto overlast 3
(Geluids)overlast 31
Wapen 1