DEN HELDER - Afgelopen week kregen opnieuw vier ondergrondse afvalcontainers een ‘eigen tuintje’. Al eerder plaatste de gemeente er zes. Uit deze proef bleek dat een tuintje rond een afvalcontainer het aantal bijplaatsingen vermindert. We zien minder dozen, grof vuil en losse zakken rond deze afvalcontainers liggen.


De vier nieuwe ‘afvaltuintjes’ komen bij afvalcontainers in de Peelstraat, Californiëstraat, Anemonenstraat en de Adriaan de Grootstraat. Hier zagen we de laatste tijd vaak bijplaatsingen van afval. Dat is niet alleen een rommelig en smerig gezicht. Ook ontstaat er zo veel meer zwerfvuil. Daar is niemand blij mee.

De vier nieuwe tuintjes hebben allemaal echte beplanting. De beplanting kan tegen warmte en kou en zorgt het hele jaar voor een aantrekkelijk beeld. We hopen dat bewoners dit ook graag zo houden en daarom netter met hun afval omgaan. Bij de containers staat ook informatie over wat je moet doen met grof vuil en waar je een volle container kan melden.

We kijken natuurlijk regelmatig hoe het gaat op deze nieuwe plekken met een ‘afvaltuintje’.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen over deze afvaltuintjes? Ziet u dat er wordt bijgeplaatst? Ervaart u problemen met een ondergrondse afvalcontainer? Laat het HVC weten via 0800-0700.