DEN HELDER - Gemeente Den Helder besluit de beleidsregel vrijlating giften en schadevergoedingen aan te passen. Na een motie van de Tweede Kamer in februari, heeft ook de gemeenteraad van Den Helder deze motie overgenomen. Dat betekent dat mensen met een uitkering nu tot 1200 euro per jaar aan giften mogen ontvangen, zonder dat zij daarvoor worden gekort in de uitkering.

Aanleiding hiervoor was de ‘boodschappenaffaire’. Hierdoor ontstond de noodzaak om de Participatiewet, waarin de regels rond uitkeringen zijn vastgelegd, te veranderen.

Omdat de bijstandsregels door de gemeenten worden uitgevoerd, kan het beleid per gemeente verschillen. Hierdoor kan het zijn dat de ene gemeente wel al giften tot 1200 euro toestaat en de andere gemeente nog niet. De Tweede Kamer wenst wel één landelijke regel, maar zover is het nog niet. Met de landelijke invoering van deze regeling gaat het nieuw te vormen Kabinet aan de slag. De gemeente Den Helder besluit hier niet op te wachten, en gaat nu al werken volgens de nieuwe regel waarbij giften tot 1200 euro per jaar zijn toegestaan.

De oude beleidsregel liet ruimte voor giften tot 900 euro per jaar. Dat maakt een verschil van 300 euro