DEN HELDER - Cafés, supermarkten, sportverenigingen en andere drankverkopers in Den Helder kregen het afgelopen najaar bezoek van mystery shoppers. Dit is zijn jongeren van zeventien en achttien jaar die proberen alcohol te kopen. In 54,7% van de gevallen is dit niet gelukt. Dit is een stijging van 0,2 % ten opzichte van het onderzoek in 2017. Vooral slijterijen, sportverenigingen en reguliere horeca doen het beter. De cafetaria en supermarkten blijven erg achter in het naleven van de regels. Hier lukte respectievelijk 80% en 66,6% van de pogingen om alcohol te kopen.

Nalevingsonderzoek
De gemeente wil met dit onderzoek een goed beeld krijgen van hoe het in Den Helder gesteld is met de verkoop van alcohol aan jongeren. Op deze manier worden verstrekkers van alcohol bewust gemaakt van hun eigen werkwijze en gestimuleerd de regels na te leven. Het nalevingsonderzoek is uitgevoerd door Stichting STAP en Universiteit Twente, in opdracht van het regionale programma 'In Control of Alcohol & Drugs'. Dit is een samenwerkingsprogramma van de zeventien gemeenten van Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, Brijder Jeugd, LINK en GGZ. Het programma is gericht op het voorkomen en terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord.

Bewustwording
Om meer bewustwording te creëren wordt op verschillende manieren gewerkt aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. Zo zijn vorig jaar alle sportverenigingen in Den Helder benaderd voor een adviesgesprek, is alcoholpreventie op scholen een vast onderdeel van de lessen en worden ouders via voorlichtingsavonden op scholen geïnformeerd over de gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren. Daarnaast sluit de gemeente aan bij de landelijke actie ‘Ik Pas’ en campagnes als NIX18. Wie nog geen achttien is en betrapt wordt op het kopen of in bezit hebben van alcohol, kan een HALT-straf krijgen.

Samenwerking
Het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Den Helder is positief gestemd over de opnieuw verbeterde resultaten van het nalevingsonderzoek bij de Helderse horeca. In ruim 70% van de bezochte reguliere Helderse horecabedrijven, worden de regels omtrent de verkoop van alcohol aan minderjarigen correct nageleefd. De woordvoerder van KHN Den Helder laat weten: “Natuurlijk zien wij ook in dat de naleving in Den Helder nog altijd voor verbetering vatbaar is, maar de bedrijven waar onze vereniging voor staat, de hotels, restaurants en cafés, tonen daadwerkelijk goede vooruitgang sinds de invoering van de nieuwe regels. De prettige samenwerking tussen de gemeente Den Helder en de KHN over de naleving van de verkoop van alcohol werpt hier wat ons betreft zeker zijn vruchten af.

Controles
Door het Jongeren Interventie Team, een samenwerking tussen de toezichthouders van de Drank- en Horecawet en de politie, vinden regelmatig controles plaats. Uit de resultaten blijkt dat inzet nodig blijft en de naleving beter moet. Bij alle gelukte aankoop-pogingen is niet gevraagd om een ID. Terwijl dit juist de manier is om te controleren of iemand meerderjarig is.