DEN HELDER - Beginnende kopers op de woningmarkt kunnen ook in 2023 gebruik blijven maken van de gemeentelijke starterslening, die helpt om de financiering van een eerste woning rond te krijgen. De gemeenteraad heeft gisteren op voorstel van het college van burgemeester en wethouders besloten 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. Daarmee wordt tijdig voorkomen dat het budget opdroogt.

Populair

De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van de woning en het bedrag dat de starter bij de hypotheekverstrekker kan lenen. Pas na drie jaar begint het aflossen en moet er rente worden betaald. Sinds 2019 is er meer dan tachtig keer van de regeling gebruikgemaakt. Met het extra budget kunnen ongeveer 35 nieuwe leningen worden verstrekt. De verwachting is dat dit voldoende is tot en met het einde van 2023.

Wethouder Bais is blij dat de gemeenteraad met het voorstel heeft ingestemd. We vinden het belangrijk dat starters in Den Helder aan hun toekomst kunnen bouwen. Iedereen verdient een thuis. Als gemeente geven we ze graag een steuntje in de rug.

Voorwaarden voor de starterslening

  • De maximale koopsom van de woning bedraagt € 225.000.
  • De starterslening bedraagt maximaal 20% van de koopsom met een maximum van € 35.000.
  • De lening geldt voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen.
  • Het betreft de koop van een eerste woning.

Maximale koopsom

Hoewel de woningprijzen in de afgelopen maanden gemiddeld genomen (licht) zijn gedaald, zijn de prijzen in de laatste jaren hard gestegen. Hierdoor bedient de starterslening een steeds kleiner deel van de markt. Het college van burgemeester en wethouders agendeert in het eerste kwartaal van 2023 een voorstel om de maximale koopsom voor startersleningen te verhogen.