DEN HELDER - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de starterslening. Koopstarters krijgen hiermee een steuntje in de rug bij het kopen van de eerste woning.

Populair

Er wordt veel gebruik gemaakt van de starterslening. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat de starter bij de bank kan lenen. Pas na drie jaar betaalt de starter rente en aflossing voor deze lening. De verwachting is dat het budget in 2021 op raakt. Om dat te voorkomen, stelt het college de raad voor 1 miljoen euro toe te voegen. In de raadsvergadering van 29 november neemt de raad een beslissing over een nieuw budget voor de starterslening.

De voorwaarden in het kort:
- De maximale koopsom van de woning bedraagt € 225.000.
- De starterslening bedraagt maximaal 20% van de koopsom met een maximum van € 35.000,00.
- Het geldt voor bestaande woningen als nieuwbouwwoningen. - Het betreft een eerste koopwoning. De Starterslening Den Helder wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

50 starters
Sinds 2019 is ruim 1.400.000,00 euro beschikbaar gesteld voor de starterslening. Tot op heden hebben 50 starters van de regeling gebruik gemaakt. Met het extra budget kunnen ongeveer 35 nieuwe startersleningen verstrekt worden. De verwachting is dat dit genoeg is tot en met het voorjaar van 2022.

Helders Perspectief

Dit jaar is een duidelijke toename van mensen van buiten de gemeente Den Helder te zien die gebruik maken van de starterslening. Dit past in het Programma Helders Perspectief, waarin wordt ingezet op het aantrekken van mensen van buiten de gemeente Den Helder.