DEN HELDER - Den Helder heeft er een vogeluitkijkpunt bij! Wie vanaf de Huisduinerweg doorsteekt over de Grasdijk naar het Schapendijkje komt ‘m tegen. Vanaf dit uitkijkpunt heb je prachtig zicht op de Huisduinerpolder.


Vorig jaar kreeg de Grasdijk een flinke opknapbeurt. Het pad is nu verhard en zeer geliefd bij fietsers en wandelaars. Halverwege komt u het uitkijkpunt tegen. Een mooie plek om de Huisduinerpolder in te turen. Met de zomer voor de boeg een mooi uitstapje!

Wat is er dan te zien in de Huisduinerpolder?
Vroeger werd in dit poldertje klei opgeslagen. Tegenwoordig is het een druk bezochte hoogwatervluchtplaats voor wadvogels. Kustvogels als paarse strandloper, drieteenstrandloper, tureluur en steenloper zoeken bij laagwater voedsel aan de zeekant van de dijk. Maar bij hoogwater komen ze naar deze polder. Andere vogelsoorten zoals waterhoentjes, sneeuwgorzen en rotganzen komen hier ’s winters naar voedsel zoeken. In het voorjaar zijn hier weer andere vogels actief, kleine karekiet, tureluur en slobeend bouwen hier hun nest. In het gebied groeien ook nog eens bijzondere planten zoals watermunt.