DEN HELDER - In Den Helder en elders in Nederland zijn er niet-gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond achtergebleven. Explosieven die niet zijn gesprongen kunnen werkzaamheden in de grond in de weg zitten. Veilig werken in de grond is een belangrijk aandachtsgebied. De gemeente laat daarom een beleidskaart voor niet-gesprongen explosieven maken.

Nu nog maakt de gemeente gebruik van een risicokaart, gebaseerd op historisch vooronderzoek tót 1945. Hierop staan locaties waar mogelijk niet-gesprongen explosieven liggen. In gebieden waar ná de Tweede Wereldoorlog veel is gebouwd, zijn de risico’s op ontploffingen kleiner dan op plekken waar nooit in de grond is gegraven. Daarom maken we nu een nieuw overzicht van niet-gesprongen explosieven. Hiermee kunnen we nog beter inschatten waar de risico’s zijn en hoe er mee om te gaan. Dit bespaart veel geld en moeite bij initiatiefnemers die willen bouwen of waar grondbewerking nodig is. Er is vaak minder vooronderzoek nodig dan op basis van de huidige risicokaart.

Onderzoek
Voor het maken van de beleidskaart laten we de komende maanden informatie uit historische archieven vanaf 1945 analyseren, zoals bouwgeschiedenis en grondgebruik. Een gecertificeerd bedrijf voert het onderzoek uit.