DEN HELDER - Zaterdag 19 maart geeft wethouder Peter de Vrij het feestelijke startsein voor de herinrichting van de straten en hofjes in Kruiszwin 1 en 2. Vervanging en uitbreiding van het rioolstelsel is hier hoogst noodzakelijk. De straten gaan open en dit is gelijk dé kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten. De buurt wordt hierdoor groener en veiliger. De maatregelen zorgen er ook voor dat de buurt in de toekomst beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals zware regenbuien.

Meer dan het riool alleen

Problemen met het riool vormden de aanleiding voor de herinrichting. Het beton van het oude rioolsysteem is aangetast door rottend rioolwater en gasvorming. De aanleg van een rioolgemaal en een persleiding lossen dit op. Ook wordt de huidige riolering vervangen. Als de rioolwerkzaamheden klaar zijn, volgt nieuwe bestrating. Door parkeerplaatsen grotendeels in te richten met zogenoemde waterpasserende verharding, kan overtollig regenwater goed zijn weg vinden in de bodem. Zo wordt bij de herinrichting rekening gehouden met het veranderde klimaat (klimaatadaptatie), waarin hevige regenbuien vaker zullen voorkomen. Ook het toevoegen van meer groen in de hofjes is zo’n klimaatadaptieve maatregel, die tegelijkertijd de buurt aantrekkelijker maakt.

Tot slot krijgt ook het speeleiland een opknapbeurt en gaat op toegangswegen naar de hofjes de maximum snelheid omlaag naar 30 km per uur. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden medio maart 2023 afgerond.

Bewoners dachten mee

Buurtbewoners dachten tijdens meerdere bijeenkomsten met de gemeente mee over mogelijke aanpassingen in de buurt. Daarbij is gekeken naar aspecten als prettig wonen, veiligheid en wateroverlast. De werkzaamheden die nu van start gaan, zijn hiervan het vervolg. Een prettige, groene en veilige buurt is het doel.