DEN HELDER - Het jaarlijkse Sportgala krijgt een nieuwe opzet. Vanaf volgend jaar wordt de sportman, de sportvrouw, het sporttalent en de sportploeg van het jaar gekozen. Daarnaast kan iemand een oeuvreprijs ontvangen. Op die manier wordt verwacht dat het gala sprankelijker en spannender wordt en dat meer sporters in aanmerking komen voor een gemeentelijke sportprijs.

Wat ook verandert is het tijdstip van het gala: niet meer direct na het sportseizoen, maar in januari, als afsluiting van het kalenderjaar. Daarom slaan we het festijn dit jaar een keertje over. De parade der kampioenen blijft zoals die was: iedere Helderse sporter die nationaal of internationaal kampioen is geworden, wordt officieel gehuldigd met een gemeentelijke sportpenning.

Meer kansen voor sporters
De gemeente en Team Sportservice Den Helder, die het Sportgala ieder jaar voor de gemeente organiseert, proberen het evenement steeds aantrekkelijk te houden. Daarom moeten we dus soms voor een iets andere opzet kiezen. Sportwethouder Peter de Vrij legt uit: “We willen in Den Helder mensen op zoveel mogelijk manieren stimuleren om te sporten en dat doen we onder meer door het uitreiken van gemeentelijke sportprijzen. Want iemand die een bijzondere prestaties heeft geleverd, levert daarmee een positieve bijdrage aan de sport in onze gemeente. Wij vonden dat in de huidige opzet van het gala te veel sporters buiten de boot vielen omdat ze niet aan alle regels voldeden terwijl ze toch geweldige resultaten bereikten. Wij denken dat deze nieuwe opzet, met meer categorieën, meer sporters de kans biedt om voor een prijs in aanmerking te komen. Uiteraard blijven we zoals altijd onze kanjers die nationaal en/of internationaal kampioenen zijn geworden, huldigen tijdens de parade der kampioenen. Trouwens, ook nieuw en leuk is de fotowedstrijd die we als element aan het geheel toevoegen. Team Sportservice is al druk bezig met de opzet hiervan.”

Andere procedure
Daarnaast willen de gemeente en Team Sportservice de inwoners meer betrekken bij het Sportgala. De Vrij: “Daarom veranderen ook de manier van aanmelden van kandidaten en de samenstelling van de jury. Voorheen kwam de aanmelding via de Sportfederatie. Nu mag iedereen een sporter voor een prijs aanmelden: familie, vrienden, de sportvereniging of de sporter zelf. Een jury, die straks bestaat uit medewerkers van Sportservice, de gemeente, de Sportfederatie en de sportredactie van de Helderse Courant, draagt vervolgens per categorie maximaal drie kandidaten voor aan burgemeester en wethouders en adviseert het college over de winnaar.”

De criteria waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een sportprijs staan op de website van Team Sportservice: www.teamsportservice.nl/den-helder. Aanmelden kan ook via deze website, tot 1 november 2019. Het Sportgala 2019 is op 16 januari 2020 in theater De Kampanje.