DEN HELDER - De gemeente Den Helder heeft een nieuwe verordening voor leerlingenvervoer van en naar school. Leerlingenvervoer is vervoer tussen woning en onderwijs/stage voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen, bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Het uitgangspunt is dat ouders het vervoer naar school zelf verzorgen, daar waar het kan. De gemeente biedt ondersteuning, daar waar het nodig is. Ouders van leerlingen die aangewezen zijn op een speciale vorm van onderwijs en meer dan twee kilometer van de school wonen kunnen leerlingenvervoer aanvragen.

Wat is hetzelfde gebleven?
Eén van de onderwerpen die in de verordening is vastgelegd is de kilometergrens van het recht op leerlingenvervoer. De landelijke richtlijn is om vervoer vanaf een afstand groter dan zes kilometer tussen de woning en school te bekostigen. Den Helder hanteert echter al vanaf 2004 een afstandsgrens voor vervoer vanaf twee kilometer. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen de afstandsgrens van twee kilometer te behouden in de nieuwe verordening. De relatief ruime regeling blijft dus gehandhaafd.

Wat is veranderd in de nieuwe verordening?
Het brengen van een kind van huis naar school en terug is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s). Uitgangspunt is dat ouders het vervoer naar school zelf verzorgen daar waar het kan. En dat de gemeente ondersteuning biedt, daar waar het nodig is. Bij elke aanvraag gaat de gemeente daarover in gesprek met ouders.

Vergoeding
Op het moment dat ouders en de gemeente zien dat zelfstandig reizen en het brengen door ouders niet mogelijk is wordt een vergoeding voor leerlingenvervoer verstrekt. De vergoeding kan bijvoorbeeld zijn:
• Een vergoeding voor de kosten voor het openbaar vervoer (eventueel met begeleiding).
• Een kilometervergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind.
• Aangepast vervoer met een bus of taxi-(bus).

Wethouder Pieter Kos is blij met de nieuwe verordening: ‘Ouders hebben primair de verantwoordelijkheid om hun kinderen naar school te brengen. Echter, waar dat niet haalbaar is, is het goed dat onze gemeente een regeling heeft die gezinnen ondersteunt bij het organiseren van het vervoer naar school. Deze verordening is een waardevol instrument dat de toegankelijkheid van onderwijs voor alle kinderen in onze gemeente verzekert’.

Zelfstandig naar school
Als een kind toe is aan zelfstandig naar school gaan, maar begeleiding nodig heeft om dit te leren kan ‘Mee op Weg’, ondersteuning bieden. ‘Mee op Weg’ is een begeleidingstraject vanuit MEE & de Wering. Onder begeleiding leert een kind om zelfstandig naar en van school te reizen: lopend, fietsend of met openbaar vervoer.

De gemeenteraad van Den Helder heeft op 2 april 2024 de nieuwe verordening Leerlingenvervoer Den Helder 2024 vastgesteld. De nieuwe leerlingenverordening staat vanaf 8 april 2024 op www.denhelder.nl/leerlingenvervoer.