DEN HELDER - Wanneer u door Den Helder rijdt ziet u regelmatig het bordje Let op: buurtpreventie. Misschien hangt het bordje ook wel aan het begin van uw straat. Wat betekent het en wat kunt u doen? Lees het via de nieuwe website Buurtpreventie-app Den Helder.

Buurtpreventie is van en voor de bewoners van een buurt. Extra oren en ogen op straat geven u en uw buren een veiliger gevoel en helpen de buurt veiliger te maken. De gemeente krijgt regelmatig de vraag hoe je je kunt aansluiten bij de Buurtpreventie-app of gegevens kunt aanpassen. Op de site http://www.buurtpreventiedenhelder.nl/ vindt u alle informatie, zoals de structuur, de spelregels voor de buurtpreventie-app en tips om uw woning en uw buurt veiliger te maken.

De Buurtpreventie-app is een burgerinitiatief van het wijkplatform Stad binnen de Linie. De app kent een structuur waarbij elke gebied in Den Helder een beheerder heeft. Diegene staat in verbinding met de coördinator, die vervolgens samenwerkt met de politie en gemeente. Zo wordt informatie razendsnel gedeeld. Ook is het mogelijk om informatie snel te verspreiden in een specifieke buurt als dit nodig is. Bijvoorbeeld over een stijging van inbraak in uw omgeving of een waarschuwing voor verdachte figuren.