DEN HELDER - De gemeente Den Helder wil snel vergunning kunnen verlenen voor een tijdelijke verruiming van terrassen, zodra dat van het kabinet weer mag. Daarom kunnen horecaondernemers nu al de vergunning hiervoor aanvragen.

De horecazaken moeten van het kabinet hun deuren en terrassen voorlopig nog gesloten houden. Maar vooruitlopend op de versoepelingen kunnen ondernemers alvast wel bij de gemeente een aanvraag indienen voor een tijdelijke uitbreiding van hun terras. Zodra het kabinet besluit dat die weer open mogen, ontvangen zij zo spoedig mogelijk de vergunning die zij hiervoor nodig hebben.

Horecaondernemers mogen dan vanaf het moment van heropening tot en met 31 oktober van dit jaar meer tafels en stoelen buiten zetten. Zo kunnen ze het verlies van inkomsten door de coronacrisis beperken. Uiteraard moeten zij de landelijke (corona)richtlijnen volgen en rekening houden met de omgeving, de veiligheid en de bereikbaarheid.

De ondernemers kunnen een vergunning aanvragen voor uitbreiding van een bestaand terras, een nieuw terras of een eilandterras op een plein of op een pleinachtige omgeving.
De inrichting van het terras en de aanvraag van de vergunning moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze staan op de gemeentelijke website www.denhelder.nl. Ondernemers kunnen de vergunningaanvraag via e-mail sturen naar vergunningen@denhelder.nl.