DEN HELDER - Op dinsdag 6 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de omgevingsvergunning te verlenen aan Zeestad voor de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis op Willemsoord.

Door ontwikkelingsbedrijf Zeestad is in december 2020 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning is nodig om de gebouwen Willemsoord 66 en Willemsoord 72 te kunnen transformeren naar een gemeentehuis.

Inzage
Het ontwerpbesluit op de aanvraag omgevingsvergunning heeft vanaf 12 april 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. In die periode zijn er 149 reacties ingediend. Naar aanleiding van een aantal reacties is de parkeerbehoefte van het stadhuis aangepast. De parkeerbehoefte blijft binnen de geldende regels en het college heeft dan ook besloten de vergunning te verlenen.

‘Ik ben heel blij dat er nu een volgende stap is gezet om te komen tot een nieuw stadhuis op Willemsoord’, aldus wethouder vergunningen Remco Duijnker. ‘We zijn blij dat we weer een stap dichter bij realisatie zijn.’

Behoud monumenten
Met het verlenen van de vergunning geeft de gemeente toestemming om de panden Willemsoord 66 en Willemsoord 72 te verbouwen tot stadhuis. Zo blijven de monumentale panden behouden en krijgen ze een mooie nieuwe bestemming.