DEN HELDER - Scholen aan Zee en de gemeente Den Helder onderzoeken of het haalbaar is dat Scholen aan Zee zich kan vestigen aan de Spoorweghaven, nabij de Ruyghweg in het Westoevergebied. Onderzocht worden onder andere de financiële en ruimtelijke gevolgen, waaronder de bereikbaarheid, van een verhuizing. Voor de uitvoering van het onderzoek hebben het gemeentebestuur en het bestuur van Scholen aan Zee een intentieovereenkomst gesloten. Het haalbaarheidsonderzoek moet uiterlijk 1 juni 2022 zijn afgerond.

Omdat Scholen aan Zee in Den Helder beschikt over verouderde schoolgebouwen en de organisatie te maken heeft met teruglopende leerlingaantallen is in het huidige Schoolplan 2020-2023 opgenomen dat Scholen aan Zee de transitie maakt naar een (ver)brede scholengemeenschap, waarbij ‘één team, één school, één gedachte’ het besturingsmotto is en ‘gezien, gehoord en gewaardeerd’ de leidraad. Daar hoort een adequate, mooie, frisse, duurzame en op het toekomstige onderwijs toegeruste onderwijsvoorziening bij. Scholen aan Zee wil zich verbinden met de stad en wat is er mooier dan de school te positioneren in de directe nabijheid van water en de zee. Bovendien een uitgelezen kans om Den Helder en het onderwijs onderscheidend te profileren in de traditie van de vele stedenbouwkundige verbeteringen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden Voor de gemeente is het bovendien een kans om de locatie van Scholen aan Zee aan de Bijlweg vrij te maken voor andere ontwikkelingen.

Pieter Kos, wethouder Onderwijs, over het gezamenlijke onderzoek: “alle kinderen in onze gemeente verdienen kwalitatief goed onderwijs. Mooi dat we met Scholen aan Zee op deze manier kunnen samenwerken. Investeren in Scholen aan Zee is immers investeren in de toekomst van onze jeugd. Daar doen we het voor!”

“Samen kunnen zorgen voor een kwaliteitsimpuls voor het voortgezet onderwijs in Den Helder op een unieke en historische plek, waar alles samenkomt wat Den Helder en Scholen aan Zee zo kenmerkend maakt: het maritieme karakter”, aldus Reinier de Voogd.