DEN HELDER - Waarop moeten onze toezichthouders vooral letten in uw buurt? Gaat hun meeste aandacht straks uit naar gastheerschap, afvaldumpingen, veiligheid, jeugdoverlast, hondenpoep of naar iets anders? U heeft daar zelf een stem in. Via een campagne die vooral loopt via Facebook en Instagram peilen wij de komende weken uw wensen. Deze handhavingscampagne bestaat uit verschillende sketches over onderwerpen waaraan veel mensen zich ergeren. Met een klik op de ‘knop’ kom je vervolgens op een korte vragenlijst. Door die in te vullen bepaalt u welke handhavingsonderwerpen de komende jaren voorrang krijgen. Daarbij geldt natuurlijk wel: meeste stemmen gelden. Doe dus vooral mee!

Nieuw beleid
De gemeenteraad stelt voor de zomer het strategisch handhavingsbeleid voor de komende jaren vast (2019-2022). Hierin staat onder meer op welke aandachtsgebieden we de komende jaren het meest gaan controleren. Het gaat om regelgeving op het gebied van bouwen, brandpreventie, ruimtelijke ordening, openbare ruimte en bijzondere wetten. Dit beleid baseren we zoveel mogelijk op wat onze inwoners belangrijk vinden en dus van de gemeente verwachten. Daarom gaan we uw wensen op dit gebied de komende maand ophalen.

Per buurt
De filmpjes hebben een licht komisch karakter maar zeker een serieuze kanttekening. Het idee van de campagne is HOO!: stóp daarmee én: waar zegt ú HOO! tegen? De resultaten van de enquête kunnen we per postcodegebied ophalen. Dat is handig, want in de ene buurt ergeren mensen zich misschien (meer) aan iets dan in een andere buurt. Dat betekent dat we ook per buurt andere handhavingsprioriteiten kunnen stellen: in de ene buurt controleren we dan bijvoorbeeld vooral op onveilige parkeersituaties, in een andere kan overlast door hangjongeren centraal staan. De gemeenteraad stelt dit beleid in juni vast.


Geen social media?
Geen Facebook of Instagram? Geen nood: de vragenlijst kunt u ook via deze webpagina invullen: www.denhelderzegthoo.nl