DEN HELDER - Architecten, stadmakers, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers kunnen vanaf vandaag aan de slag om Julianadorp klaar te maken voor de toekomst. Julianadorp is de komende maanden - samen met zes andere locaties - het decor voor Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om een positieve impuls te geven aan de randen van de stad.

Deze zeven locaties zijn heel herkenbare wijken. Gebouwd – in de jaren 60, 70 en 80 - aan de rand van stad en groen. Wijken waar veel mensen zich thuis voelen. Hun hart ligt er. Maar de wijken van toen kloppen niet meer met de wensen van nu. Er is in toenemende mate behoefte gekomen aan energiezuinige, passende en betaalbare woningen. Klimaatbestendige en leefbare wijken. En een beter gebruik van het omringende groen. Dankzij hun ruime opzet en ligging aan de rand van het buitengebied, liggen er in deze wijken veel kansen.

Dat geldt ook voor de Julianadorp in de gemeente Den Helder. Ook hier komen veel opgaven samen. Julianadorp is stapsgewijs ontwikkeld, maar door de opeenvolgende ontwikkelingen is de structuur onsamenhangend geworden. De oudere buurten voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en met name de uitbreidingen aan de oostkant hebben weinig verbinding met eerder gebouwde buurten. De zee – die zo dichtbij is - wordt niet beleefd in het dorp. Groen en water staan onder druk en er is nauwelijks een relatie met het omringende landschap. Deelnemers aan Panorama Julianadorp wordt gevraagd om een concreet, uitvoerbaar voorstel te maken voor logische verbindingen tussen de zee, de duinen, de oude dorpskern en Noorderhaven, met - waar nodig – aantakkingen, zodat de tussenliggende bloemkoolwijken duidelijker worden ontsloten en Julianadorp tot een logisch samenhangend geheel wordt gesmeed. Een dorp dat niet geïsoleerd in het landschap ligt, maar daar juist gebruik van maakt. Essentieel is dat de nabijheid van de zee wordt beleefd op een manier die een eigen identiteit aan Julianadorp verschaft.

Klopt! Hier liggen kansen
Panorama Julianadorp zoekt multidisciplinaire ontwerpteams. Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers en doeners kunnen meedoen, maar ook mensen met andere kennis of ervaring, zoals mensen uit het sociaal domein, energie- of waterexperts, of deskundigen op het gebied van natuur en landbouw. Teams kunnen deelnemen door zich voor 21 januari 2020 aan te melden op de website van Panorama Lokaal. Hiervoor wordt alleen een portfolio en beknopte motivatie gevraagd. Een jury selecteert voor Julianadorp maximaal drie teams, die vervolgens in atelierverband aan de slag gaan. Zo werken de teams aan ontwerpvoorstellen die innovatief, uitvoerbaar en realiseerbaar zijn. Voorstellen die tevens als inspiratie kunnen dienen voor andere locaties. Elk geselecteerd team ontvangt een vergoeding in de kosten van €10.000.- excl. btw. De prijsvraag wordt voor de zomer afgesloten met het aanwijzen van één winnend team per locatie. De ambitie van de uitschrijver van de prijsvraag is om een vervolg te geven aan de uitkomsten.

Panorama Nederland
Panorama Lokaal is geïnspireerd door Panorama Nederland, het toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland van het College van Rijkadviseurs eind 2018 heeft gepresenteerd. Met deze prijsvraag willen de Rijksadviseurs laten zien dat ontwerp- en verbeeldingskracht kan helpen om verstedelijking en mobiliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, energietransitie, klimaatadaptatie en de opgaven in het buitengebied niet afzonderlijk – maar in samenhang - te benaderen.