DEN HELDER - Om het risico op natuurbranden te beperken hebben burgemeester en wethouders van Den Helder besloten dat het in ieder geval tot en met 31 augustus verboden is te roken in natuurgebieden. Het is al enige tijd warm en extreem droog, waardoor de kans op brand groot is. Op diverse plekken rondom Den Helder hebben zich al natuurbranden voorgedaan.

Het was al verboden in deze gebieden brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te gooien of achter te laten. Hieronder vallen ook kampvuren.

Het verbod geldt niet alleen in, maar ook binnen een straal van 30 meter van de genoemde gebieden. Buitengewoon opsporingsbeambten (BOA’s) van de gemeente en Staatbosbeheer en medewerkers van de politie kunnen overtreders direct bekeuren. Kosten: 140 euro.